Contact gegevens

Glinswei 4,
8939 CB Leeuwarden
Telefoon: (058) 2880842
E-mail: info@maximaschool.nl

 

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Medezeggenschapsraad

Wie neemt op school de beslissingen? De schooldirectie samen met de Medezeggenschapsraad (MR).

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Dit doet de school niet alleen. Hierin wordt zij ondersteund door de MR van de school. De schooldirectie luistert naar de argumenten die de MR naar voren brengt. Deze wegen zwaar mee in het uiteindelijke besluit.

Door actief te zijn voor de MR kan u ook invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. De MR bestaat op de Máximaschool uit drie ouders en drie leerkrachten. Voor meer informatie kunt u op onderstaande link klikken. Ook kunt mailen naar mr@maximaschool.nl

Download hier de informatie over de Medezeggenschapsraad.


Achter van links naar rechts: Selma Steenwelle, Ellen Demes, Barbara Huis in 't Veld-Bansema.
Voor van links naar rechts: Patrick Westerdijk, Karin Mast, Jellien Huisman.Het MR-reglement
Welke rechten heeft de Medezeggenschapsraad? Op welke onderdelen heeft de Medezeggenschapsraad instemming?Lees het in het MR-reglement.

Download hier het MR-reglement.

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Máximaschool
Vanuit de Wet op de Medezeggenschap (W.M.O.) is het schrijven van een jaarverslag één van de plichten van de MR. Dit jaarverslag heeft als functie om alle schoolgeledingen te informeren over de MR-activiteiten. Bovendien legt de MR via dit jaarverslag verantwoording af over haar doen en laten.

Download hier het Jaarverslag Medezeggenschapsraad Máximaschool 2015-2016.

Notulen MR 2017-2018
Oktober 2017
November 2017

(meer over dit onderwerp)