Nieuwsbrief nr. 12 - 26 april 2018

In deze nieuwsbrief

1. Presentatieavond van de Projectmaand verplaatst
2. Hulp gevraagd tijdens de Projectmaand
3. Baby nieuws
4. Afscheid Juf Anny en Juf Ellen
5. Maximaschool en het Intergraal Kind Centrum(IKC)

Projectmaand

Projectmaand!
Na de meivakantie starten we met de projectmaand! De datum van de projectmaand is iets veranderd doordat het tegelijk viel met de avondvierdaagse. We starten daarom op woensdag 16 mei en presenteren op woensdag 6 juni van 18.00 uur tot 19.30 uur.  

Het onderwerp dit jaar is:

KUNSTWEKEN.

In alle groepen staat een kunstenaar centraal.
Groep 1 en 2: Mondriaan
Groep 3 en 4: Keith Haring
Groep 5 en 6: Vincent van Gogh
Groep 7 en 8: Picasso  

Tijdens deze 3 weken werken de kinderen over deze kunstenaar. Knutselen, rekenen, schrijven, alles komt voorbij. Daarnaast maken de kinderen een tekening die online te bezichtigen is. Hiervoor krijgen ze een inlogcode mee naar huis. Via de webshop kunnen producten gekocht worden met de afbeelding van de tekening. Niemand is verplicht om iets te bestellen. De opbrengsten van de gekochte producten gaan rechtstreeks terug naar het Jeugd Cultuur Fonds.  

Tijdens de projectavond ronden de groepen 5 en 6 het project Adje af. “Kijk eens wat ik kan.” Dit doen ze d.m.v. een voorstelling gekoppeld aan de kunstenaar Vincent van Gogh.

Oproep voor de Projectmaand

Wij vragen:

  • Iemand die dinsdag 15 mei om 14.30 uur kan meehelpen met versieren? 
  • Schildersezels, pencelen, kwasten, etc. die in de school mogen hangen voor de versiering? 
  • Iemand die het leuk vindt om op de projectavond op een plek in de school te schilderen, te schetsen, strip tekenen, boetseren etc.? 
  • Iemand die tijdens de projectavond sfeer in de school brengen d.m.v. het spelen op een instrument?

Zit er iets voor u bij....

Mail dan naar Juf Miranda P; m.postmus@maximaschool.nl

Babynieuws

Op kraamvisite bij meester Sjorick en zijn vriendin Anouk. Zij zijn de trotse ouders van Sam.

Afscheid Juf Anny en Juf Ellen

Aan het eind van dit schooljaar nemen we afscheid van juf Anny v/d Pal de leerkracht van groep 3a en Juf Ellen Demes de leerkracht van groep 4c.
Juf Anny gaat voor de liefde verhuizen naar Emmen. Ze heeft daar inmiddels een nieuwe baan.
Juf Ellen kiest ervoor haar tijd meer aan haar gezin te besteden.

Woensdag 18 juli is hun afscheidsfeestje. De uitnodiging volgt te zijner tijd.

Integraal Kind Centrum

Integraal Kind Centrum (IKC)

Vrijdag 20 april heeft het team van Sinne Kinderopvang en de Máximaschool de eerste stap gezet om samen een IKC, voor kinderen van 0 tot 12 jaar, te worden. Hanny Voskuylen de IKC-aanjager van de gemeente Leeuwarden heeft een inspirerende voorlichting over het waarom, wat en hoe van een Integraal Kind Centrum gegeven. De volgende stap is de gezamenlijke oriëntatie op visie, inhoud en profiel. Voor het kiezen van een profiel nemen we jullie ook mee. We zijn uiteraard benieuwd wat jullie belangrijk vinden. Het gaat tenslotte om jullie kinderen. Te zijner tijd zal daarvoor een uitnodiging komen.