Contact gegevens

Glinswei 4,
8939 CB Leeuwarden
Telefoon: (058) 2880842
E-mail: info@maximaschool.nl

 

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Levelwerk

Wij proberen een pedagogisch klimaat te scheppen waarbij het vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden en de goede wil van kinderen voorop staan. Dit betekent aandacht voor ieder kind. Op de Máximaschool wordt niet alleen aandacht geschonken aan de kinderen die het moeilijk hebben op school, maar we willen de kinderen, die beduidend minder moeite hebben met de dagelijkse lesstof ook extra’s bieden. Dit willen wij doen door het aanbieden van extra of andere stof en de daarbij behorende vervolgopdrachten. We werken met de methode Levelwerk. De leerstof van de methode Levelwerk bestaat uit verrijkingsstof voor rekenen, taal/spelling, lezen en de zaakvakken. Ook wordt er aandacht gegeven aan het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van plannen, evalueren en reflecteren. Bij het werken met deze methode wordt een beroep gedaan op het zelf analyseren van problemen en het bedenken van oplossingsstrategieën.

Doelgroep zijn de kinderen met over de hele linie hoge A scores op de CITO toetsen en een zelfstandige, taakgerichte werkhouding. Daarnaast speelt ook de observatie door de leerkracht in de groep een rol mee. Plaatsing van kinderen in de Levelwerk groep gaat altijd in overleg met de Intern Begeleider. Geen kind is gelijk en we zullen ook bij deze kinderen onderwijs op maat proberen te bieden. Samen met de ouders, de leerkrachten en de kinderen zelf gaan we op zoek naar het onderwijspakket wat het beste past. 

(meer over dit onderwerp)