Contact gegevens

Glinswei 4,
8939 CB Leeuwarden
Telefoon: (058) 2880842
E-mail: maximaschool@pcboleeuwarden.nl 

 

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders en personeel kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad.

In het basisonderwijs bestaat de Medezeggenschapsraad uit ouders en personeel. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de MR. Op de Máximaschool bestaat de MR uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Wie dit zijn vindt u hier terug. (foto volgt na 1e vergadering)

Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de Medezeggenschapsraad. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Alle rechten van de MR staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Door actief te zijn in de Medezeggenschapsraad kunt u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. Basisonderwijs is duidelijk een zaak van leraren en ouders. Een uitgebreide omschrijving van de taken, maar ook de rechten van de MR kunt u vinden in het MR-reglement.

Contact met de MR kan persoonlijk, maar ook via e-mail: mr-ikc-maxima@pcboleeuwarden.nl. Hier kunt u ook uw vragen en/of opmerkingen kwijt over de (wettelijke) taken van de MR.

 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad het IKC Máxima 
Vanuit de Wet op de Medezeggenschap (W.M.O.) is het schrijven van een jaarverslag één van de plichten van de MR. Dit jaarverslag heeft als functie om alle schoolgeledingen te informeren over de MR-activiteiten. Bovendien legt de MR via dit jaarverslag verantwoording af over haar doen en laten.

Download hier het Jaarverslag Medezeggenschapsraad het IKC Máxima 2016-2017. Binnenkort zal het verslag 2017-2018 hier te vinden zijn.

 

Jaarplanningen

Jaarplanning MR 2020-2021

 

Notulen MR 2021-2022

 

Notulen MR 2020-2021

Juni 2021

April 2021

Maart 2021

Januari 2021

November 2020

September 2020

 

Notulen MR 2019-2020

juni 2020

September 2019

November 2019

Januari 2020

Mei 2020

Notulen MR 2018-2019

Oktober 2018
Januari 2019 

Oudere MR notulen 

Oktober 2017
November 2017
Juli 2018

 

 

(meer over dit onderwerp)