IKC Máxima, alles voor een stralend kind

Kalender

- Zondag 28 maart: Palmpasen
- Donderdag 1 april: Paasviering in de klas
- Donderdag 1 april: Rapport mee
- Vrijdag 2 april: Goede vrijdag, alle kinderen vrij
- Zondag 4 april: Eerste Paasdag
- Maandag 5 april: Tweede Paasdag
-Dinsdag 13 april: Nationale Buitenlesdag
Tijdens schoolvrijedagen zijn de speelleergroep, VSO en BSO geopend. Tijdens schoolvakanties is de speelleergroep gesloten en de BSO geopend.

Welkom

Sasha, Boaz, Edin en Maevi zijn nieuw op de speelleergroep. Jackson, Julie en Mathieu zijn 4 jaar geworden en starten deze maand in groep 1d. Van harte gefeliciteerd en wij wensen jullie allemaal veel speel- en leerplezier op IKC Máxima!

Promotiefilm IKC Máxima

Bekijk hier onze promotiefilm van IKC Máxima

https://www.youtube.com/watch?v=jKgxykZH3Qw

Trefwoord

Vanuit de methode Trefwoord staat de komende weken het thema ‘Liefhebben’ centraal. De Bijbelverhalen en spiegelverhalen zijn gericht op geven om iemand, toewijding tonen en tekenen van liefde.
Bijbelverhalen: Maria zalft Jezus’ voeten (Johannes 12); Jezus wast de voeten van zijn leerlingen, de paasmaaltijd (Johannes 13); Judas verraadt Jezus; Petrus verloochent Jezus; Jezus bij Hogepriester en Pilatus; Jezus gekruisigd en begraven (Johannes 18 en 19); De vrouwen bij het lege graf; Thomas (Johannes 20)

Bijzonder rapport

IKC Máxima heeft besloten toch een rapport te schrijven voor onze leerlingen. Het is een aangepast rapport, een coronarapport. Alle belangrijke informatie die we hebben over de ontwikkeling van het kind, delen we met hen en met u. Tevens is dit het eerste rapport met het nieuwe logo van IKC Máxima. We zijn nog bezig een nieuw IKC Máxima rapport te ontwikkelen. Door Covid-19 heeft de ontwikkeling van het nieuwe rapport vertraging opgelopen. We hopen aan het eind van dit schooljaar het nieuwe rapport mee te kunnen geven.

Avondvierdaagse 2021

In verband met het coronavirus zal de traditionele Avond4daagse niet doorgaan. Toch zin in wandelplezier? Misschien is de Home Edition dan een leuk alternatief.
“Met de Home Edition bieden wij iedereen in Nederland de gelegenheid een eigen Avond4daagse te lopen. Dus niet in hele grote groepen tegelijk, zoals je gewend bent. Maar alleen met een vriendje, je sportmaatjes of met je gezin. Je kunt de vier dagen lopen in de periode tussen 29 maart en 30 juni 2021. Maar tussen de eerste en de vierde dag mogen maximaal twee weken zitten. Het moet natuurlijk wel een uitdaging blijven... En je hoeft niet alleen ’s avonds of doordeweeks te lopen. Ook overdag of in het weekend kun je op pad!”
Kijk voor meer informatie en aanmelden op de site van de Home Edition.

Geschiedenis in groep 4a

De kinderen uit groep 4a luisterden met veel enthousiasme naar het verhaal van juf Sarah uit ‘Het grote Rijksmuseum voorleesboek’. Het verhaal ging over de Nachtwacht. Hoe leuk zou het zijn om daar eens binnen te kijken, vroegen de leerlingen. Via een virtuele tour heeft de klas het Rijksmuseum van binnen bekeken. Uiteraard is de Nachtwacht ook uitgebreid bekeken.

Nieuws van de Ouderraad

De Schoolbieb:
Onze Schoolbieb, geopend in de nationale Kinderboekenweek 2020, is een groot succes. De Schoolbieb is onlangs verhuisd naar een grotere ruimte. Er is inmiddels een grote groep enthousiaste en betrokken ouders die ervoor zorgen dat De Schoolbieb op verschillende momenten in de week geopend is voor al onze groepen.
De kinderen konden op woensdag- en vrijdagochtend boeken inleveren en een nieuw boek uitzoeken maar inmiddels kan dat ook op de maandagochtend en de woensdagmiddag.
Zolang de coronamaatregelen gelden, helpen de Bieb-ouders op aangepaste tijden en zorgen de leerkrachten ervoor dat de kinderen ook op andere tijden naar de bieb kunnen.
De kinderen gaan graag naar De Schoolbieb toe. Het lijkt wel een uitje in onze eigen school. Even met je klasgenoten naar de bieb om een boek uit te zoeken dat je door de week in de klas kunt lezen. En als je een boek hebt uitgezocht is er vaak nog even tijd voor het spelen van een spelletje of het lezen van bijvoorbeeld een strip of tijdschrift.
We zijn nog steeds heel blij met de inbreng van leesboeken die thuis niet meer gelezen worden maar die mogelijk nog wel gelezen worden door een klasgenootje of ander kind op onze school.
Heeft u nog boeken (bij voorkeur met een harde kaft en niet ouder dan 6 jaar) en/of vragen, stuur dan een mailtje naar maximaschoolbieb@gmail.comOuderbijdrage

Leeuwarden, maart 2021  


Geachte ouders/verzorgers,  

Ons IKC is bruisend en actief.  Een IKC dat door middel van uitstapjes, excursies en activiteiten het lesprogramma nog aantrekkelijker maakt. IKC Máxima vindt dit soort sociale activiteiten belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Dat betekent dat activiteiten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsspelen en andere feestdagen gevierd worden. Ook worden er bezoeken aan musea, het bos en dergelijke georganiseerd.  

Het schooljaar 2020/2021 is inmiddels in volle gang en samen met het team van school is de Ouderraad al weer druk bezig verschillende leuke activiteiten te organiseren. Elk jaar staat er heel veel op het programma zoals:
Kinderboekenweek – Pyjama-zingen – Sinterklaas op school en een cadeautje in de schoen – Projectweek – Paasviering – Thematafels in de hallen – Koningsspelen – Avond4daagse – Schoolvoetbal/Slagbaltoernooi – Musical en het afscheid van groep 8 -  Een activiteit of aanschaffing in de klas – Feestelijke laatste schooldag

Door corona kunnen niet alle activiteiten op dezelfde wijze doorgaan, maar worden bij de organisatie wel kosten gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan eten en drinken, entreekosten, kleine cadeautjes, aankleedmateriaal, maar ook parkeer-/reiskosten. Om het dit jaar allemaal weer mogelijk te maken zijn wij afhankelijk van uw ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2020/2021 bedraagt per kind € 20.                                 
De Medezeggenschapsraad heeft hiermee ingestemd. 

We vragen u om de ouderbijdrage vóór 1 april 2021 over te maken. Mocht u reeds uw bijdrage hebben voldaan, dan willen we u daarvoor hartelijk bedanken. 
Alvast bedankt!
Directie en Ouderraad IKC Máxima

Rekeningnummer:                NL76 RABO 0340 8546 50
Ten name van:                      IKC Máxima inzake Ouderraad
Onder vermelding van:        Naam kind(eren) + groep kind(eren)

Nieuws van de speelleergroep

"Aan de slag met afval" het nieuwe thema waarmee we zijn gestart binnen de SLG. In de milieustraat wordt hard gewerkt om met de vuilniswagen alle afvalzakken te verzamelen en deze naar de "dump" te brengen. Ook wordt er gedacht aan recycling en scheiden de peuters het afval. Restafval in de grijze bak, papier in de papiercontainer en glas in de glasbak. Nieuw binnen de SLG is het kennismaken met de Engelse taal. Bij ieder thema staan 2 á 3 woorden centraal die dagelijks terugkomen. Op een speelse manier bieden we dagelijks 15 minuten verschillende liedjes met behulp van ondersteunende filmpjes aan waarna we met elkaar in gesprek gaan. Dit alles tijdens een gezellig tafelmoment. Het is erg leuk om te zien hoe uitdagend de peuters dit onderdeel vinden en inmiddels roepen alle peuters dan ook enthousiast 'garbage truck' wanneer ze de vuilniswagen zien.  
Naast het fijne spelen met elkaar genieten de kinderen ook van koken en bakken. En daarom bieden we ook regelmatig een bakactiviteit aan. Prachtige onderdelen als op je beurt wachten, samenwerken, beginnende rekenprikkels (hoeveel eieren, bloem afwegen) komen hierbij aan bod.
En natuurlijk lekker smullen!


Nieuws van de BSO

Helaas kan de BSO nog niet open zoals wij graag zouden willen. Er is nog steeds alleen noodopvang. Toch blijven we niet bij de pakken neer zitten en zijn we met de kinderen van start gegaan met het nieuwe, leerzaam thema ‘Aan de slag met afval(water)’. De Wetsus onderwaterprofessoren dagen alle Sinne BSO’s uit om ideeën te bedenken zodat we zuiniger om kunnen gaan met water op de BSO, school en thuis. Ook hebben wij een envelop ontvangen met waterproefje en daar zijn we al druk mee aan de slag gegaan.De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 29 april 2021