IKC Máxima, alles voor een stralend kind

Kalender

- Vrijdag 3 december 2021: Sinterklaas op IKC Máxima
- Maandag 6 december 2021: studiedag, alle kinderen vrij

Tijdens schoolvrijedagen zijn de speelleergroep, VSO en BSO geopend. Tijdens schoolvakanties is de speelleergroep gesloten en de BSO geopend.

Welkom

Mads en Norah zijn nieuw op de speelleergroep. Welkom op IKC Máxima!
Hiep hiep hoera! Rints, Finn, Dinand, Jens, Daan, Amarins en Mateo zijn 4 jaar geworden. 
Wij wensen jullie veel speel- en leerplezier op ons IKC.

Trefwoord

Zie je het? (week 47 t/m 49)
Over tekenen zien en begrijpen van wat nog niet is. Over oog hebben voor de signalen van een toekomst van vrede en rechtvaardigheid.  
Bijbelverhalen: Jesaja

Schoolnieuws


Corona
Tot nu zijn er wel besmettingen op school, maar hoeft er nog geen groep naar huis gestuurd te worden. Op school proberen we zo zorgvuldig met alle regels om te gaan. We merken dat jullie als ouders dit ook doen. Bij een besmetting of een vermoeden van besmetting in het gezin wordt overlegd met school hoe te handelen. Soms worden kinderen uit voorzorg thuisgehouden. We willen jullie bedanken voor deze zorgvuldigheid en de samenwerking.
We hopen natuurlijk dat de scholen openblijven, maar we bereiden ons wel voor op een lockdown.
 
Schoolafspraken bij quarantaine of een lockdown
Onderwijs aan leerlingen in quarantaine:- Elke leerkracht levert maatwerk. Hierin komt het aanbod van lessen en digitale bijeenkomsten te staan.

Onderwijs als leerkracht en klas in quarantaine zitten:
-Dag 1 en dag 2: geen digitaal onderwijs. Zodat de leerkracht thuis alles kan voorbereiden.
- Vanaf dag 3 digitaal thuisonderwijs.
- De leerlingen krijgen door broertjes/zusjes de materialen thuis. Leerlingen die geen broertjes/zusjes op school hebben, krijgen de materialen thuisgebracht. De groepen 7 en 8 gaan over op volledig digitaal werken.
- Iedere groep heeft een lijst in de map met daarop wat de leerlingen mee moeten als de klas in quarantaine moet. Op deze lijst komt ook te staan welke leerlingen een IPad willen lenen van school. Leerkrachten stellen deze vraag aan ouders en regelen dat ieder kind een plastic tas op school heeft voor de materialen die meegegeven moeten worden.
- Ziek = ziek, dan vervalt het thuisonderwijs.

hieronder de neiweste beslisboom
https://www.boink.info/cms/streambin.aspx?documentid=407


Sinterklaas en pyjamazingen
Ondanks alle maatregelen doen we ons uiterste best om alles door te laten gaan. Zo is er geen pyjamazingen op avond, maar wel in de eigen groep. En komt Sinterklaas niet per boot aan op de Langesân, wel gaat hij samen met zijn pieten op gepast afstand naar alle onderbouwgroepen.

Actie Schoenendoos

Afgelopen weken kon je een schoenendoos vullen en versieren voor kinderen in landen waar ze bijna nooit een cadeautje krijgen. Ook gaan ze dit jaar naar kinderen in de vluchtelingenkampen hier in Nederland. Met elkaar hebben we 152 dozen versierd en ingeleverd.We hebben meegedaan met de schoenendoos actie om kinderen blij te maken in armere landen.
We hebben het volgende in de doos zitten:Zeep, tandenborstel, tandpasta, kleurpotloden, schrijfpotloden, knuffeltjes, sokken, ondergoed, schriften, speelgoed en een beker
We vinden het leuk om een boodschap te brengen aan kinderen in armere landen. We hopen dat ze er blij mee zijn!
Groetjes van Kyara, Hugo en Hidde (groep 8b)

Kleutergym
De lessen kleutergym worden vanaf nu op dinsdagochtend gegeven door juf Els. Dit was eerst donderdagochtend bij meester Sjorick. Els is al jaren BSO medewerker bij ons op IKC Máxima, daarnaast is Els in het bezit van een ALO-diploma. Els geeft, naast kleutergym, bij de speelleergroep ook peutergym. 
Dinsdag 30 november wordt aan de kleutergroepen pietengym gegeven. De kinderen mogen verkleed als Sint en Piet komen.
 

Start groep 1d, de instroomgroep

Groep 1d Woensdag 1 december start 1d, onze vierde kleutergroep. Na verschillende sollicitatiegesprekken hebben wij twee lieve kleuterjuffen gevonden om de groep te bemensen. Juf Jeltsje van de Heide gaat werken op maandag, dinsdag en woensdag en juf Stefanie Wiersema op donderdag en vrijdag. Zij stellen zich in deze nieuwsbrief aan u voor. Juf Jeltsje en juf Stefanie beginnen met 7 kleuters.

Vervanging

Groep 7a/8c
Binnenkort gaat juf Louise, de leerkracht van groep 7a/8c met zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door juf Annet Ouwehand. Dat betekent dat juf Annet de groep volledig voor haar rekening neemt. Op dinsdag en woensdag is juf Marjo de Boer ook in de groep aanwezig als leerkrachtondersteuner. Juf Marjo stelt zich in deze nieuwsbrief voor.

Groep 1/2c
In groep 1/2c werkt meester Maurice tijdelijk. Binnenkort worden zijn taken in groep 1/2c overgenomen door Lysbeth Rozendal. Zij komt uiterlijk na de kerstvakantie Maurice vervangen, mogelijk al eerder. Ook juf Lysbeth stelt zich voor in deze nieuwsbrief.

Even voorstellen...

Hoi allemaal!
Jullie hebben mij vast al een keer zien lopen op de gang of in de pauze zien zitten.
Ik ben Marjo de Boer, 29 jaar en ik woon in Bolsward. Tot 2 weken na de zomervakantie was ik aan het werk als docent Frans op het Comenius Mariënburg. Ik had al langer sterke twijfels bij de doelgroep en bij het geven van het vak Frans. Daarom heb ik besloten om hiermee te stoppen. Na enige tijd thuis te hebben gezeten om uit te zoeken wat ik wilde, ben ik sinds 8 november werkzaam als leraarondersteuner in groep 1/2c. Vanaf deze week zal ik ook ondersteuning geven in groep 7/8.
Tot nu toe vind ik het ontzettend leuk om te doen! Héérlijk om contact te maken met de kinderen en hen iets te leren!


Hoi allemaal!
Ik wil mezelf even voorstellen. Mijn naam is Stefanie Wiersema en ik ben 29 jaar. Ik ben getrouwd met Remco en wij wonen in Dronrijp. In 2017 ben ik afgestudeerd aan de Pabo en ben ik aan het werk gegaan als leerkracht. De meeste tijd heb ik voor groep 1 en 2 gestaan. Ik vind het dus ook erg leuk dat ik nu op IKC Máxima weer leerkracht van groep 1/2 mag zijn. Behalve leerkracht, ben ik ook nagelstyliste. Ik heb een nagelsalon aan huis waar ik met veel plezier werk. Verder vind ik het erg leuk om lekker te koken en sport ik graag. Ik heb er zin in om aan de slag te gaan en er met elkaar een mooi schooljaar van te maken.
Groetjes, Stefanie


Mijn naam is Jocé Krol. Ik ben 22 jaar oud en woon in Goutum. Ik zit inmiddels in het laatste jaar van de PABO die ik volg op NHLStenden in Leeuwarden. Ik mag mijn afstudeerstage bij groep 3B doen bij Miranda Speerstra en Janneke Durksz. Dit betekent dat ik vanaf februari maandag tot en met woensdag voor de klas zal staan onder begeleiding van Miranda. Vanaf deze week ben ik al op maandag in de klas om de kinderen te leren kennen. Naast mijn studie werk ik bij Albert Heijn.In mijn vrije tijd ga ik er graag op uit met vrienden en familie. Ik kijk er erg naar uit om aan de slag te gaan.


Mijn naam is Ilse. Ik ben 22 jaar en woonachtig in Leeuwarden. Dit jaar ga ik mijn laatste jaar in van de PBO aan NHLStenden en dat betekent afstuderen. Mijn eindstage loop ik in groep 1/2a bij Jantina en Marleen. Vanaf februari sta ik op maandag, dinsdag en woensdag voor de klas.
Naast mijn studie heb ik een bijbaan bij in de supermarkt en vind ik het erg leuk om veel dingen te doen met mijn familie en vrienden.Even voorstellen vervolg


Ik ben juf Lysbeth Rozendal.  
Vanaf januari 2022 ga ik samen met juf Jessica de kinderen van
groep 1c / 2c lesgeven. Juf Jessica werkt maandag en dinsdag.
Ik werk woensdag, donderdag en vrijdag.
In december kom ik alvast een paar keer op school om de kinderen, u als ouders en de collega’s te leren kennen.

Om mij een beetje te leren kennen stel ik mij graag even voor.
Ik ben 36 jaar en woon in Dokkum.
In mijn vrije tijd houd ik van gezelschapsspelletjes spelen, zingen en reizen.
Sinds 2008 sta ik voor de klas. Mijn hart ligt echt bij de kleuters, omdat kleuters puur zijn en een hele eigen belevingswereld hebben. Ik vind het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school toe gaat. Daar vanuit kan een kind ‘leren’.  Wij als leerkrachten zijn er om de kinderen daarbij te stimuleren, te begeleiden en te helpen waar het nodig is.

Ik heb veel zin om op ‘’IKC Máxima’’ aan de slag te gaan!

Bericht van de MR

Wij zijn Klaas Huisma, Roelien van Vulpen, Bente Oosterop, Guido Koridon, Sarah van der Meulen en Marlies ten Wolde. Met elkaar vormen wij dit schooljaar de MR, de medezeggenschapsraad, van onze school. Iedere school heeft verplicht een MR. Wij praten mee over alles wat met de school te maken heeft. Ook kunnen wij invloed uitoefenen op het beleid van de school. Wat wij precies bespreken kunt u nalezen op de site van de school: www.maximaschool.nl. Hier staan onder andere ons jaarverslag en de notulen van de vergaderingen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben: aarzel dan niet en spreek (één van) ons aan.

Nieuws van de speelleergroep

Wat vonden we het fijn om alle ouders weer binnen te mogen ontvangen. Helaas maar van korte duur en moeten we vanwege de aangescherpte maatregelen de kinderen weer buiten naar hun ouders brengen.
Op de groep heerst een gezellige Sinterklaas sfeer. Er is een Pietenhuis met schoorsteen en de cadeautjes worden al druk in de zak gestopt. Tussendoor horen we mooie gesprekken tussen de kinderen over Sinterklaas, de intocht en de cadeautjes in hun schoen. En natuurlijk wordt er hard gezongen. Op de groep hebben we een brief van Sinterklaas gekregen en iedere ochtend kijken we met elkaar het Sinterklaasjournaal even terug. Wat is het een gezellige tijd!

Afgelopen week zijn de kinderen aan de slag gegaan met hun eigen letter. Hier hebben ze een chocoladeletter van gemaakt. Eerst kijken.. hoe ziet je letter eruit en hoe klinkt deze. Wie heeft dezelfde letter als Sinterklaas of Piet, en zijn er ook kinderen met dezelfde letter.

Nieuws van de BSO

Wij zijn volop bezig met het Sinterklaas thema. Wij hopen natuurlijk dat hij ook dit jaar weer bij ons langskomt en ons verwend met mooie groepscadeaus. Aan de aankleding van de ruimtes zal het in ieder geval niet liggen. Wij wensen iedereen een fijne Sinterklaasavond toe!
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 23 december 2021