IKC Máxima, alles voor een stralend kind

Kalender

- Vrijdag 4 februari 2022: rapport mee
- Vrijdag 18 februari 2022: studiedag, alle kinderen vrij
- 21 februari 2022 t/m 25 februari 2022: voorjaarsvakantie
- Maandag 28 februari 2022: studiedag PCBO themadag, alle kinderen vrij 

Tijdens schoolvrijedagen zijn de speelleergroep, VSO en BSO geopend. Tijdens schoolvakanties is de speelleergroep gesloten en de BSO geopend.

Welkom

Wij mogen we Isa, Rosa en Ylan verwelkomen op de speelleergroep. Leuk dat jullie er zijn!
Mateo, Tycho, Timme, Edin, Jildau, Jinthe, Lisa en Tim zijn bij ons op school gestart. Welkom! Wij wensen jullie veel speel- en leerplezier op IKC Máxima.

Trefwoord

Thema: Groeien (week 2 t/m 4)
De verhalen gaan over groeien in kennis, in mogelijkheden, in ambities en dromen, over groeien als mens. Over wat groei doet met mens en wereld, over grenzen aan de groei.  

Bijbelverhalen onderbouw:
Week 2: Johannes vraagt wie er meedoet (3, 1-16); Jezus laat zich dopen (Lucas 3, 15-22)
Week 3: Jezus in de woestijn (Matteüs 4, 1-11); Jezus zoekt vissers van mensen (Marcus 1, 14-20) Week 4: Jezus geneest een man die niet kan praten (Matteüs 9, 32-34); Een kind in het midden (Lucas 9, 46-48).  

Bijbelverhalen middenbouw:
Week 2: Een nieuw begin (Lucas 3, 1-17); De doper (Matteüs 3, 13-17)
Week 3: Nadenken in de woestijn (Lucas 4, 1-13); We kennen hem nog (Lucas 4, 14-30)
Week 4: Mensen of regels? (Marcus 3, 1 – 6); Een visser vertelt (Lucas 5, 1–11)

Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 2: Kopje onder (Lucas 3, 1-17); Johannes doopt Jezus (Matteüs 3, 13-17)
Week 3: In de woestijn (Lucas 4, 1-13); Oost, west, thuis niet zo best (Lucas 4, 14-30)
Week 4: Iets goeds doen op de rustdag (Marcus 3, 1 – 6); Hoe het is begonnen (Lucas 5, 1–11)

Schoolnieuws

Net als op iedere werkvloer hebben ook wij te maken met corona. Leerlingen en leerkrachten die positief testen of in quarantaine moeten.
Zoals bekend kampen we in onderwijsland met een tekort aan leerkrachten. Dit is ook te merken op ons IKC. We streven er naar om iedere dag fysiek onderwijs te kunnen bieden. Helaas kan het voorkomen dat wij geen invaller voor de klas van uw kind kunnen vinden. We proberen dan altijd eerst intern op zoek te gaan naar mogelijkheden of maken wij gebruik van een werelddocent van onderwijsbureau Semko (https://www.semko.nl/semko-onderwijspersoneel/werelddocent/).
Soms lukt het ons niet om de groep te bemensen, dit kan zijn doordat een leerkracht zich 's ochtends ziekmeld, in dat geval zullen we u via Social Schools hiervan op de hoogte stellen. We willen u vragen om Social Schools ook 's ochtends in de gaten te houden.

Nieuws van de speelleergroep

Een intense start van het nieuwe jaar. Onze geliefde juf Ant is getroffen door een hersenbloeding. Gelukkig worden de berichten steeds positiever en lijkt het herstel van Ant goed te verlopen.

Voor peuters is veel en gevarieerd bewegen heel belangrijk. Door te rennen, klimmen, springen en balanceren ontwikkelen kinderen hun motoriek.We hebben daarom gekeken naar het uitbreiden van de peutergym. Waar deze voorheen alleen op maandag en vrijdag was, wordt deze dit jaar breder getrokken onder de naam beweegkriebels en zal het dagelijks terugkomen in ons programma.Tijdens de beweegkriebels krijgen de kinderen een afwisseling tussen sport en spel, dans en yoga.Dit is niet alleen goed voor de motorische vaardigheden, maar ook voor de sociale vaardigheden. Denk hierbij aan het leren wachten, rekening houden met elkaar en het delen van materiaal.Tijdens de beweegkriebels volgen we het thema en worden nieuwe begrippen bewegend eigen gemaakt. Zo is beweging niet alleen leuk en gezond, maar het stimuleert ook de taalontwikkeling! De kinderen zijn deze week al lekker aan het bewegen geweest!

Nieuws van de BSO

We begonnen dit nieuwe kalenderjaar met het verdrietige nieuws dat onze collega lieve Ant getroffen is door een hersenbloeding. Gelukkig zijn de eerste berichten voorzichtig positief.

Wij verwelkomen onze nieuwe collega Emiel Brand. Emiel is naast Cheraine het vaste gezicht op Villa Eikenhorst. Onze collega Els is om persoonlijke redenen voor langere tijd afwezig is. Daarnaast zijn we erg blij dat onze collega Isha na haar zwangerschapsverlof weer terug is op onze locatie.

Onze BSO-ruimtes Villa Eikenhorst en het Loo zijn voorzien van een nieuwe, frisse, groene kleur. Dit geldt ook voor onze entreedeuren.

In de vakantie zijn we druk bezig geweest met het bouwen van hutten, creatief bezig zijn met tegeltjes en lekker spelen in het speellokaal. De afgelopen weken waren door toedoen van de lockdown erg vreemd en onwennig. We zijn erg blij dat we alle kinderen weer mogen verwelkomen.
De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 17 februari 2022