Nieuwsbrief nr. 11 - 9 april 2018

In deze Nieuwsbrief

1. Koningsspelen
2. Nationale Buitenlesdag
3. Inrichting Hal
4. Goededoelenpotje
5. “Tút en derút”
6. Groep 7A doet mee aan de Kinderraad
7. Hardlopen voor het goede doel.
8. Bright Ideas Hub Groep 7B

Koningsspelen 2018


Vrijdag 20 april zijn de jaarlijkse Koningsspelen! 

Alle kinderen worden feestelijk met muziek binnengehaald via de voordeur. De achterdeur voor de kleuters zal gesloten zijn. 
We starten deze dag met een gezond ontbijt, zodat we energie hebben om de hele dag sportief bezig te zijn! Voor het ontbijt vragen we iedereen een bord, bestek en beker mee te nemen.  

Voor de groepen 1 tot en met 4 wordt er een sport- en spelochtend georganiseerd. Hiervoor zoeken we nog ouders die mee willen helpen met het begeleiden van de spelletjes. We starten om 9.30 uur met de spellen en zullen rond 11.45 uur klaar zijn. 

’s Middags gaan we ons best doen om geld in te zamelen voor de stichting Edukans. Edukans is een organisatie dat in ontwikkelingslanden leerkrachten ondersteunt aan de verbetering van het onderwijs.
Namens het project World Teacher gaat er een groep leerkrachten naar het noordwesten van Oeganda, rondom de stad Arua. Namens de Máximaschool gaat juf Marja Bakker mee naar Oeganda. Wij hopen als school een steentje bij te kunnen dragen aan de verbetering van het onderwijs d.m.v. scholing van de leerkrachten. 

Tijdens de Koningsspelen gaan we een sponsorloop houden met de kinderen van de groep 1 t/m 4. Hiervoor mogen de kinderen familie, vrienden, kennissen vragen hun te sponsoren voor het lopen van rondjes om de Máximaschool. Hiervoor krijgen de kinderen deze week een sponsorformulier mee. Meer uitleg staat het op het formulier. 

De kinderen van groep 1 en 2 beginnen om 12.45 uur te lopen en de kinderen van de groepen 3 en 4 om 13.15 uur. Publiek is natuurlijk welkom om de kinderen en de leerkrachten aan te moedigen.

In verband met de fietstocht zal de sponsorloop voor de groepen 5 t/m 8 op een andere dag plaatsvinden. Ook dit jaar gaan de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 een fietstocht maken. Om precies te zijn de 11 scholenfietstocht georganiseerd door de Fietsersbond. De kinderen van de groepen 5 en 6 maken een fietstocht van ongeveer 12,5 km. De kinderen van de groepen 7 en 8 maken een fietstocht van 25 km. De route gaat langs verschillende basisscholen in en om Leeuwarden.

De organisatie is in handen van de Fietsersbond. Zij zullen onderweg de groepen in de gaten houden en zo nodig hulp verlenen mocht er iemand pech krijgen. Voor deze dag adviseren wij een rugzak waarin het fruit eten en de lunch meegenomen kan worden.Wij hopen op een mooie ochtend op de fiets.  

Om deze dag extra feestelijk te maken, worden de kinderen in een oranje sportieve outfit verwacht!

Met vriendelijke groet,

Team Máximaschool

10 april Nationale BuitenlesdagBuiten leer je meer!

Dinsdag 10 april is het Nationale Buitenlesdag. Leerkrachten in heel Nederland geven deze dag buiten les. 
De onderbouw van de Máximaschool doet mee. In groep 1 tot en met 4 wordt op dinsdag 10 april minstens 1 les buiten gegeven. Dit kan variëren van rekenen tot natuur en van gym tot taal. 

Als kinderen buiten hebben gespeeld, zijn ze daarna in de klas taakgerichter. Daarnaast presteren kinderen met meer sport en spel en meer beweging cognitief beter, zo blijkt uit onderzoek. Het is niet alleen goed voor de leerprestaties van de kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk!

Inrichting hal

We zijn in de wolken met de vernieuwde hal. Met de inrichting willen we een wisselwerking met binnen en buiten bewerkstelligen. Daarom is gekozen voor lampen als wolken, krukjes in de vorm van boomstammetjes en tafeltjes met een bladvorm. Zo halen we de natuur een beetje in school. Hieronder een impressie. 


De volgende stap is het realiseren van een buitenlokaal. Dat doen we in de vorm van een amfitheater. In samenwerking met het wijkpanel Zuiderburen, wordt binnenkort voor de school op de heuvel het amfitheater aangelegd, zodat we ook buiten les kunnen geven. Ook een manier om binnen en buiten te verbinden.

Goede Doelenpotje

Al heel wat jaren wordt er iedere maandagochtend geld ingezameld via het Goede Doelen potje. Alle kinderen kunnen op deze ochtend hun bijdrage in het daarvoor bestemde geldpotje/varkentje doen. Het geld dat we ontvangen gaat naar onze adoptiekinderen van Compassion en Roemenië. Om deze kinderen te kunnen blijven adopteren is er maandelijks 157 euro nodig. 
De afgelopen maanden zijn de volgende bedragen via de Goede Doelen potjes opgehaald:

Evaluatie Continurooster

Na een half jaar werken met het 5-gelijke dagen model hebben we eind 2017 een onderzoek gedaan naar de bevindingen met het werken met dat model. Daarvoor is een enquête afgenomen onder de ouders van de klankbordgroep en de leerkrachten. Om een beeld te krijgen hoe kinderen het 5-gelijke dagen model ervaren zijn uit de groepen 5 t/m 8 een aantal kinderen geïnterviewd. Aan de kinderen zijn de volgende vragen gesteld:

  • Wat vinden jullie van de nieuwe schooltijden?
  • Hoe vinden jullie het om op school te eten met je eigen juf of meester?
  • Wat vinden jullie van de pauzes op school: de 10 uur pauze en de pauze om 12 uur?
  • Is het werken in de klas met andere schooltijden anders.

Middels een enquête zijn aan de ouders van de klankbordgroep en de leerkrachten onder andere de volgende vragen gesteld:

  • Hoe ervaar je het continurooster voor de kinderen
  • Wat ervaar je als pluspunt en wat als minpunt
  • Wat vind je van de deling van de lunchtijd en de pauzetijd.

De resultaten van de enquête en de interviews geven een divers beeld. Bijvoorbeeld: vindt de één de pauze te kort een ander vindt de pauze tijden prima. Die diversiteit zie je bij zowel ouders, als kinderen en leerkrachten. Dit is ook een natuurlijk beeld bij het invoeren van nieuw beleid. 

De werkgroep heeft de resultaten uit de enquête en de interviews geïnventariseerd.  Eind mei 2018 zetten we nogmaals een enquête uit. Die enquête wordt gehouden onder alle ouders.
 
In de tussentijd bezoekt Juf Sybrig Stielstra, de leerkracht uit groep 5b verschillende scholen die al een aantal jaren werken met andere schooltijden. Hebben zij nog tips of aanbevelingen om efficiënter om te gaan met andere schooltijden, dit n.a.v. de resultaten uit de enquêtes en de interviews. Hoe lang duurt het voor kinderen, ouders en leerkrachten echt gewend zijn aan de andere schooltijden?

“Tút en derút”

Vorige week zijn, voor de cirkel bij school, de “Tút en derút” borden geplaatst.

Deze zone is bedoeld voor ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen, daar niet gaan parkeren maar een “tut en derút”en dan doorrijden. Wilt u de kinderen in school brengen, parkeer dan de auto in de parkeervakken voor de school.  De cirkel is dus niet bedoeld om te parkeren!

Kinderraad groep 7a

Beste ouders, 

Groep 7A is bezig met de Kinderraad.

Wij hebben een plan om een app te maken. Het is een app om afval op te ruimen voor een schoner milieu. Je moet echt afval opruimen en daarmee krijg je punten. Andere scholen hebben ook wat bedacht. Daarvoor gaan we presenteren en debatteren in het stadhuis.

Jullie kunnen op 12 april a.s.  live mee kijken op www.gemeenteleeuwarden.nl !!!

Als we winnen verdienen we €5000 euro om het plan uit te voeren. Degenen die gaan debatteren zijn: Bas, Joeri, Roxanne, Maarten, Ellis en Tim. 

12:05= presentatie t/m 12:50 
13:50= debat t/m 14:20 
14:40= uitslag

Groeten van Armin, Timon, Luuk en Emma

Hardlopen voor het goede doel


HARDLOPEN VOOR HET GOEDE DOEL!!! RONALD MCDONALD HUIS FRIESLAND

Op zondag 6 mei organiseert Richard Stillebroer van de Tolve uit Goutum in samenwerking met A.V. Lionitas voor de 1ekeer een hardloop wedstrijd die zich volledig afspeelt aan de zuidkant van Leeuwarden. De diverse routes lopen door Goutum, Goutum Sud, Techum , Wiarda en Zuiderburen.De Start en finish vinden plaats bij het Wiardacomplex van voetbalvereniging Blauw-Wit. De lopers kunnen zich hier, voor en na de wedstrijd,  omkleden en verzorgen.

Voor en na de wedstrijd is de kantine van Blauw-Wit geopend voor een hapje en een drankje.

Klik Hier voor meer informatie over dit evenement!

Bright Ideas Hub Wetsus!

Groep 7b ging op 19 maart naar de Bright Ideas Hub bij Wetsus.

Hier hebben we veel geleerd over duurzame projecten en mochten we ook zelf aan de slag.
We hebben van lego waterfilters gebouwd. Na het bouwen mochten de kinderen testen of hun waterfilter ook goed werkte. En als laatste kregen we nog een rondleiding door Wetsus.

Kortom een interessante en leerzame ochtend.


De volgende nieuwsbrief verschijnt 23 april