7e Nieuwsbrief schooljaar 2019-2020

In deze nieuwsbrief


 - 1:  Parro, Inplannen 10-minuten gesprekken
 - 2:  Kerstbomenactie 2020
 - 3:  Schooltijden
 - 4:  Wereld docent
 - 5:  Ingekomen Post
Parro! Inplannen 10-minuten gesprekken

De groepen 1 t/m 7 hebben vanaf maandag 10 februari 10-minutengesprekken.
Dit keer doen we het inplannen voor het eerst via Parro. De leerkrachten hebben dagen en tijdstippen opengesteld en daarop kunt u zich via de app of computer inschrijven. 

Wij geven ouders met meerdere kinderen op onze school de gelegenheid om een dag eerder in te schrijven. Zo kunnen zij de gesprekken van broertjes en zusjes bijelkaar inplannen. Zorg er wel voor dat er minimaal 10 minuten tussen deze gesprekken zit.

De inschrijving voor ouders met meerdere kinderen gaat op maandag 27 januari open om 9.00u.
De inschrijving voor de overige ouders gaat dinsdag 28 januari om 9.00u open.

De inschrijving sluit op donderdag 6 februari om 14.30u.

Dit is de eerste keer dat we het op deze manier gaan doen en we zijn allemaal zeer benieuwd hoe dit verloopt!

Nog niet aangemeld voor Parro? Doe dit nog voor 27 januari, zodat u gelijk uw gesprekken kunt inplannen volgende week!

Mocht u technische vragen over Parro hebben dan kunt u mailen naar ict@maximaschool.nl
Voor overige vragen over Parro kunt u(via Parro) terecht bij de groepsleerkacht. 

Kerstbomenactie 2020Woensdag 8 januari waren er in de hele wijk Zuiderburen kerstbomen in beweging. Jong en oud brachten kerstbomen naar verschillende inzamelpunten in de wijk. Ook bij onze school zijn er heel wat bomen ingeleverd. Pieter Bakker van de OR heeft dit allemaal in goede banen geleid. Hij deelde bij elke ingeleverde boom een sinaasappel en een lot uit. De 4 prijswinnaars van de verloting hebben inmiddels allemaal hun prijs opgehaald. In totaal hebben onze leerlingen zo'n 200 bomen ingeleverd en dit levert de Máximaschool maarliefst €100,- op!

Bedankt Allemaal en bedankt Pieter!

Schooltijden

Dit schooljaar zijn de schooltijden veranderd. De lessen beginnen ’s morgens om 8.25 uur. Om 8.25 uur worden de kinderen begroet door hun juf of meester bij de deur van het lokaal, dit kan zijn met een high-five een hand of af en toe zelfs een dansje. Regelmatig komt het voor dat kinderen te laat komen. Bij deze het verzoek om uw kind op tijd te brengen of naar school te sturen.

Werelddocent

Werelddocenten zijn docenten met een passie voor een onderwerp, zoals beeldende kunst, muziek, dans, zang, bewegen, geschiedenis, biologie of toneel. Deze docenten zijn gescreend hebben een VOG en kunnen 1 dag ingezet worden als er geen reguliere vervanging is. Groep 5 had deze week de primeur om een hele dag met een werelddocent te mogen werken. Dinsdag kwam Anne-Marie Blaauw, een dramadocent. Na de reguliere gymles om half negen, hebben de kinderen de rest van de dag dramales gehad. De kinderen zeiden dat ze de hele dag niks hadden gedaan. Ik denk dat ze die dag andere dingen hebben geleerd dan rekenen en taal. We zullen in de toekomst vaker gebruik gaan maken van de werelddocenten.

Ingekomen post

Beste ouders,  

Fijn dat we onze kinderen met dit koude weer met de auto kunnen brengen. Wat ons regelmatig opvalt is dat sommige ouders geruime tijd met draaiende motor wachten tot de deur van de school opengaat. Niet alleen slecht voor het milieu (en dus de toekomst) en de portemonnee, maar ook niet het beste voorbeeld voor onze kinderen.  

Vriendelijke groet twee ouders

Nieuwsbrief niet ontvangen?

Niet iedereen die zich aangemeld heeft ontvangt de Nieuwsbrief. We hebben hier wat technische problemen mee dit jaar. We hebben inmiddels wat instellingen veranderd en hopelijk komt hij nu wel bij iedereen aan. 

Mocht de Nieuwsbrief niet in uw inbox verschijnen, dan verzoeken wij u eerst om in uw SPAM of Junkbox te kijken. Daar komt de Nieuwsbrief soms terecht. Hier kunt u de afzender als "veilig"accepteren.
Ook kunt u de email adressen: ict@maximaschool.nl en info@maximaschool.nl toevoegen aan uw adresboek. 

Komt de brief nog steeds niet aan dan verzoeken we u om een mailtje te sturen naar ict@maximaschool.nl. 

De Nieuwsbrief verschijnt ook altijd op de website.

https://www.maximaschool.nl/nieuwsbrieven.html

Afmelden Nieuwsbrief

Als u zich wilt afmelden voor de Nieuwsbrief kunt u een mail sturen naar ict@maximaschool.nl.
Vermeld daarin om welk(e) emailadres(sen) het gaat en wij zullen uw adres verwijderen uit de mailing.


De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 13 februari