8e Nieuwsbrief schooljaar 2019-2020

In deze nieuwsbrief


 - 1:  De MR zoekt een nieuw lid
 - 2:  Bewegend Leren in groep 2
 - 3:  Schaatsen: Ploegenachtervolging 2020
 - 4:  Uitnodiging Lezing Reflex integratie
De MR is op zoek naar een nieuw lid!

De medezeggenschapsraad van de Máximaschool is op zoek naar een nieuw lid!

Bent u ouder van de Máximaschool, enthousiast en betrokken en vindt u het leuk om u op een andere manier in te zetten voor de school, dan zijn we op zoek naar u!

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van allen die betrokken zijn bij de school (leerlingen, ouders en personeel).De MR denkt mee met het bestuur en directie, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de MR.Gedurende het jaar staan onderwerpen zoals bijvoorbeeld de schoolgids, het schooljaarplan, de visie van de school, huisvesting, de formatie en de begroting op de agenda.

De MR bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. De MR vormt de schakel tussen de ouders, het personeel en de directie. De MR komt circa 7 keer per jaar bij elkaar. Bij dringende zaken zal dit frequenter zijn.

Bezit u de kennis en vaardigheden die we nodig hebben? Indien u geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag via de mail mr@maximaschool.nl uw aanmelding voor de vacature.

Indien er één aanmelding is, dan wordt deze ouder automatisch lid van de MR. Als er meer dan één aanmelding is, gaat de verkiezing van start en wordt er gekozen door de ouders van school.

Bewegend leren in de groepen 2Kinderen bewegen graag en bewegen is gezond. Op de Máximaschool is daarom veel aandacht voor beweging tijdens de gymlessen en het spelen op het plein. Daarnaast krijgen de kinderen steeds vaker beweging aangeboden 
tijdens de lessen, bijvoorbeeld tijdens de taal-, schrijf- en rekenlessen; dit noemen we bewegend leren.
   
Diverse onderzoeken tonen aan dat kinderen die lichamelijk actief zijn, niet alleen hun conditie maar ook hun cognitie verbeteren. Regelmatig bewegen heeft een positief effect op de concentratie. Bewegend leren leidt bovendien tot een sterkere ‘verankering’ van het geleerde in het brein. Daarom is bewegend leren heel geschikt voor automatisering van eerder aangeboden leerstof. 

Zo krijgen alle kinderen van de groepen 2 minimaal één keer per week een bewegend leren les aangeboden in het speellokaal of op het plein. Afwisselend is deze les gericht op (voorbereidende) taal, rekenen en fijne motoriek/schrijven. De beweging en het plezier staan daarbij voorop en het leren? Dat gaat bij de meeste kinderen vanzelf!
Schaatsen ploegenachtervolging 2020

Een kort verslag!

Eerst de strategie bepalen. En daarna gingen we warm lopen en rek en strek oefeningen doen. Daarna gingen we in schaatsen. Toen...werden we omgeroepen. We moesten we naar de start.
We gingen op de start lijn klaar staan en toen kwam het start schot. We schoten er als een speer  vandoor en reden  twee snelle rondjes .En dan maar wachten op de eindtijd de eindtijd was 1,48,43 minuten. En onze plek was 7e! 

Knap gedaan mannen!

Uitnodiging lezing Reflexintegratie

De Ouderraad van het Klaverblad HB nodigt je uit voor de lezing Reflexintegratie

Datum dinsdag 3 maart 2020 Tijd 20.00 – 22.00 uur Inloop vanaf 19.30 uur

Locatie MFC Màrkant Witte Mar 7, Leeuwarden

Kosten Geen kosten voor de ouders van naar het Klaverblad schoolgaande kinderen. Introducees: € 3,00 Graag vooraf betalen op NL 81 RABO 0325 389 462Tnv: CBS Klaverblad HB-school Ovv: Reflexintegratie + aantal introducees + naam contactpersoon

Heb je interesse? Dan graag vooraf aanmelden via or@cbsklaverblad.nl. Zodoende kunnen wij inschatten hoeveel mensen we kunnen verwachten.Bij opgave vermelden: Naam contactpersoon + aantal en hoeveel introducees. 

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.


Nieuwsbrief niet ontvangen?

Niet iedereen die zich aangemeld heeft ontvangt de Nieuwsbrief. We hebben hier wat technische problemen mee dit jaar. We hebben inmiddels wat instellingen veranderd en hopelijk komt hij nu wel bij iedereen aan. 

Mocht de Nieuwsbrief niet in uw inbox verschijnen, dan verzoeken wij u eerst om in uw SPAM of Junkbox te kijken. Daar komt de Nieuwsbrief soms terecht. Hier kunt u de afzender als "veilig"accepteren.
Ook kunt u de email adressen: ict@maximaschool.nl en info@maximaschool.nl toevoegen aan uw adresboek. 

Komt de brief nog steeds niet aan dan verzoeken we u om een mailtje te sturen naar ict@maximaschool.nl. 

De Nieuwsbrief verschijnt ook altijd op de website.

https://www.maximaschool.nl/nieuwsbrieven.html

Afmelden Nieuwsbrief

Als u zich wilt afmelden voor de Nieuwsbrief kunt u een mail sturen naar ict@maximaschool.nl.
Vermeld daarin om welk(e) emailadres(sen) het gaat en wij zullen uw adres verwijderen uit de mailing.


De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 12 maart