9e Nieuwsbrief schooljaar 2019-2020

In deze nieuwsbrief


 - 1:  Projectmaand met als thema: Friesland
 - 2:  Ontwikkelingen binnen de Máximaschool
 - 3:  Schoolreisjes groep 1 t/m 7
 - 4:  LOOP Leeuwarden met sponsoractie
 - 5:  Inschrijving Avondvierdaagse
-  6:  MR zoekt een nieuw lid
 - 7:  Goededoelenpotjes Compassion
 - 8:  Pasen in Zuiderburen
 - 9:  Kleding gevraagd
 - 10: Gevonden voorwerpen mand
 - 11: Groep 5 naar TRESOAR
 - 12: Groep 8 naar het WTC

Projectmaand met als thema: Friesland

Op 11 maart starten we onze project periode.   
                            
Het thema is dit jaar: Fryslân!  

Binnen de school zullen we onze eigen provincie eens grondig onder de loep nemen; specifieke Friese sporten, lekkernijen, de Friese taal en uiteraard de Friese 11 steden!  

We hebben dit thema gekozen omdat we de koppeling willen maken met de 11 steden zwemtocht van onze wijkgenoot Stefan van der Pal.

Stefan woont met zijn gezin aan de Langesân. Twee kinderen van dit gezin zitten in groep  2c en 5b van onze school dus Stefan en zijn vrouw Marianne zijn bekende gezichten binnen onze school.Stefan start zijn monster zwemtocht op 2 juli om 16.00 uur start in het water bij de Harmonie. Op 5 juli verwachten we de finish achter het WTC.Stefan zwemt voor een aantal goede doelen:
  • Stichting Semmy; deze stichting houdt zich bezig met onderzoek naar hersenstam kanker. Bij kinderen is deze ziekte binnen een jaar dodelijk en er is 0% kans op genezing. Tijn van de nagellak actie had deze vorm van kanker en heeft daarmee destijds flink het nieuws gehaald.
  • Kika; het geld voor Kika gaat 100% naar onderzoek.
  • Make a wish; voor kinderen die ernstig ziek zijn een kans op een onvergetelijke dag!

Op de website  www.itgietmal.nl  kunt u meer informatie vinden m.b.t. deze prachtige actie van Stefan! We hebben op 11 maart met alle kinderen het filmpje van Stefan op You Tube bekeken. U kunt dit filmpje bekijken via: https://youtu.be/p0LkPhQd7vg 

Tijdens de projectperiode gaan we geld inzamelen voor de actie van Stefan en dus voor deze mooie goede doelen! We hopen met de verkoop van allerlei verschillende, door kinderen gemaakte spullen, een mooi bedrag op te halen voor “It giet mal”!  

We sluiten de projectperiode af met onze welbekende project presentatie op donderdag 2 april van 18.30-20.00 uur. Graag tot dan!
Ontwikkelingen binnen de Máximaschool

De Máximaschool is altijd in beweging. Elke vier jaar stellen we een nieuw schoolplan op. Op basis van ervaringen, nieuwe inzichten en nieuwe kennis gaan we met elkaar in gesprek. Steeds onderzoeken we hoe we ons onderwijs nog beter kunnen vormgeven, zodat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat is een mooi proces! Het schoolplan voor 2019-2023 kunt u op onze website vinden. Naast het schoolplan maken we elk jaar een jaarplan. Het jaarplan 2019-2020 vindt u ook op de website.

Hieronder een korte beschrijving van de onderdelen uit het jaarplan 2019-2020. In de volgende nieuwsbrief beschrijven we een aantal onderdelen uitgebreider.

Rots & Water.
Rots & Water is een weerbaarheidstraining. We willen een passend aanbod Rots & Water voor ieder kind in schooljaar realiseren.

Integraal Kindcentrum (IKC)
Samen met Sinne kinderopvang willen we een integraal kindcentrum worden voor kinderen van 2 t/m 12 jaar met de profielen: bewegen, natuur en gezondheid. In april verschijnt weer een speciale IKC-nieuwsbrief over ons toekomstige kindcentrum.

Nieuwe methoden
Dit schooljaar zijn we gestart met de nieuwe rekenmethode “Pluspunt”. Deze methode is positief ontvangen door zowel de leerlingen als de leerkrachten.Op dit moment oriënteren we ons op een nieuwe taal- en spellingsmethode, deze zal schooljaar 2020-2021 worden ingevoerd.

Technisch lezen
Het technisch lezen scoort op onze school niet conform de verwachting. Daarom zijn we een onderzoek gestart naar de oorzaak en hoe we de scores op een passend niveau kunnen brengen. Het blijkt dat het leesplezier op onze school niet erg hoog is, dit doordat er op school weinig boeken zijn die kinderen echt aanspreken. We lonken naar een eigen bibliotheek met een ruim aanbod.

Eigenaarschap
Leren moet een actief proces zijn, waarin de leerling zelf een centrale rol speelt. Hoe betrekken we leerlingen bij het leerproces en op welke onderdelen geven we hen verantwoordelijkheid? Deze aspecten komen zowel in de boven- als onderbouw aan bod.

Kindgesprekken
Het belang van een kindgesprek is om met de leerling zelf te spreken over het leren. Welk vak vind je moeilijk en hoe komt dat? Wat zou je zelf anders kunnen doen? Welke hulp zou je nodig hebben? Ook bij kinderen blijkt dat het mee laten denken over persoonlijke leerdoelen positief werkt, doordat zij meer ’eigenaar’ worden en zo ook hun belemmeringen kunnen aangeven.

Engels
We voeren Engels schoolbreed in. Dat betekent dat er van groep 1 t/m 8 Engels wordt gegeven. Er is gekozen voor de methode Groove me: www.groove.me. Groove.me is een lesmethode waarbij muziek het startpunt is van de lessen. De leerlingen zijn erg enthousiast.

Digitale Geletterdheid
We brengen in kaart wat er al  is en wat we al doen op het gebied van digitale geletterdheid. We onderzoeken wat goed werkt en op welk gebied er behoefte is aan verbetering, verandering of scholing. Met die kennis komen we  tot een visie op en een plan voor 'Digitale Geletterdheid op de Máximaschool' voor de komende 3 jaar.

Schoolreisje groep 1 t/m 7

Máximaschool koppelt sponsorloop aan LOOP Leeuwarden


Op zondagochtend 17 mei wordt de LOOP Leeuwarden gehouden. En alle kinderen van de Máximaschool mogen gratis mee doen!

De LOOP is gekoppeld aan een sponsorloop. Dit betekent dat als kinderen gesponsord worden door bijvoorbeeld familie of vrienden, ze geld inzamelen voor de Máximaschool.En met dit geld wil de Máximaschool sport en spelmaterialen aanschaffen die onder andere tijdens het buitenspelen maar bijvoorbeeld ook bij de gymlessen gebruikt kunnen worden. Zo worden kinderen meer uitgedaagd om lekker te bewegen en buiten te spelen.

De klas met de meeste opbrengsten voor de school wordt beloond! De winnende klas ontvangt een grote slagroomtaart en een waardebon van €25,- bij de Decathlon.

Begin volgende week krijgen de leerlingen een flyer mee naar huis met daarop meer informatie.Nu al enthousiast? Je kan je kind alvast aanmelden voor de 1 of 2,5 of 5 kilometer via de volgende link: www.sponsorloop.nl/maximaschool

We hopen op een grote opkomst en een mooie sponsoropbrengst.

Sportieve groet,

Sjorick Bootsma,  gymleraar Máximaschool
&
OuderRaad Máximaschool

Opgeven Avondvierdaagse
KLIK op de afbeelding voor een betere weergave.

Hier nogmaals de link van het opgave formulier:  DIGITAAL OPGAVE FORMULIER

De MR is op zoek naar een nieuw lid!

REMINDER: graag aanmelden voor 20 Maart!

De medezeggenschapsraad van de Máximaschool is op zoek naar een nieuw lid!

Bent u ouder van de Máximaschool, enthousiast en betrokken en vindt u het leuk om u op een andere manier in te zetten voor de school, dan zijn we op zoek naar u!

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van allen die betrokken zijn bij de school (leerlingen, ouders en personeel).De MR denkt mee met het bestuur en directie, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de MR.Gedurende het jaar staan onderwerpen zoals bijvoorbeeld de schoolgids, het schooljaarplan, de visie van de school, huisvesting, de formatie en de begroting op de agenda.

De MR bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. De MR vormt de schakel tussen de ouders, het personeel en de directie. De MR komt circa 7 keer per jaar bij elkaar. Bij dringende zaken zal dit frequenter zijn.

Bezit u de kennis en vaardigheden die we nodig hebben? Indien u geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag via de mail mr@maximaschool.nl uw aanmelding voor de vacature.

Indien er één aanmelding is, dan wordt deze ouder automatisch lid van de MR. Als er meer dan één aanmelding is, gaat de verkiezing van start en wordt er gekozen door de ouders van school.

Goededoelen potjes

Groepen 1 & 2


De kinderen van groep 1 en 2 proberen wekelijks geld in te zamelen voor adoptiekind Briliand. Noa: “Het is voor de arme kinderen.” Tobias: dan neem ik een muntje mee en stop ik er ééntje in het potje”. Briliand is een meisje van 7 jaar. Ze woont samen met haar familie in Uganda. We schrijven geregeld brieven aan Briliand en we krijgen van haar ook weer brieven en tekeningen terug. Met het geld dat we inzamelen kan Briliand onder andere naar school, krijgt ze gezonde maaltijden en medische zorg. Natan: “Ze heeft weinig speelgoed.” Silke: “Ze kan er appels en bananen van kopen, dat is gezond.


Groepen 3 & 4

In de groepen 3 en 4 sparen we elke week geld voor Shelmalie, ze woont in Haiti en is afgelopen zondag net 9 jaar geworden. We zijn benieuwd wat voor kadootje ze van het Compassion-project heeft gekregen.  Dat horen we in de volgende brief.Ze vindt het leuk om naar school te gaan en haarlievelingskleuren zijn rose en rood. Ook kan ze goed zingen.In Haiti is het vaak mooi weer, heel anders dan hier. Soms vergeten we om geld voor haar mee te nemen, maar dat is wel belangrijk. Want wij hebben hier genoeg eten om drie keer op een dag te eten, maar Shelmalie niet.  En ook heeft ze niet zoveel speelgoed als wij.
Groetjes van groep 3a

Groepen 5 & 6

Goededoelenpotje
We verzamelen geld in voor arme kinderen zoals Raiza. Raiza is 11 jaar en woont in Bolivia Ze heeft 2 honden waar ze heel veel van houdt. Ze doet goed haar best op school want ze wil dokter worden om mensen in de tropen beter te maken. Ze stuurt ons hele mooie tekeningen.We zorgen ervoor dat zulke kinderen eten en drinken, speelgoed en kleding krijgen.Zo zorgen we er ook voor dat zulke kinderen naar school kunnen gaan en dat zieke kinderen weer beter kunnen worden.Ook zorgen we ervoor dat ze hulp van andere mensen krijgen en dat kinderen zonder ouders bij andere mensen kunnen wonen. Helpen jullie mee?

Emma, Noa, Milou en  AngelaGroep 5

groep 7 en 8

Yakobo is 15 jaar en woont in Tanzania ( Afrika)Wij sponseren hem al 8 jaar lang! Door geld met de klas te sparen voor Yakobo.Waarom sponseren wij hem?Wij ( de maximaschool ) sponseren hem , omdat hij in armoede leeft.Yakobo heeft het geld nodig om school en een opleiding te kunnen betalen.En voor een goede toekomst en die begint bij school.Hij heeft het geld echt nodig.Hij gebruikt het geld ook voor zijn gezin. Met de school hebben we ook al een keer een sponserloopgehouden voor onder andere Yakobo.

Daarom steunen wij Yakobo!

Pasen in ZuiderburenAanmelden voor de nieuwsbrief "Geloven in Zuiderburen" kan via geloveninzuiderburen@gmail.com

Gezocht: kleding maat 104 t/m maat 128

In de kleutergroepen komt het regelmatig voor dat een leerling een droge broek, ondergoed, shirt of sokken nodig heeft. Op dit moment hebben we erg weinig reservekleding. Wie kan ons helpen? Truien, broeken, leggings, hemden, onderbroeken, sokken; alles is welkom! De kleding mag ingeleverd worden in de groepen 1 en 2.

Alvast bedankt!


Vriendelijke groet,

Kleuterjuffen Máximaschool

Gevonden voorwerpen

De mand met gevonden voorwerpen zit weer helemaal vol. Op 31 maart gaat de kleding uit deze mand naar kleutergroepen voor reserve kleding en de rest gaat naar een kleding inzamelpunt.
Als uw kind  nog kleding of andere voorwerpen mist kunt u tot die tijd in de man de kijken voordat hij wordt geleegd.

Lân fan taal

Groep 8 naar Skills The Finals

Skills the finals was bij het WTC.

We werden in groepjes gedeeld met juf als begeleider, iris haar moeder, en er moesten 6 naar een groepje bij groep 8b.We kregen eerst een kleine rondleiding en daarna mochten we de beroepen zelf uitproberen. Soms met een VR-bril en soms in het echt.We beroepen zoals in het leger werken, koken, luchtmacht, kapper en dat soort dingen.

Bij koken mochten we soms zelf dingen maken zoals: smootie, broodjes en dingen met marsepein. Bij de luchtmacht konden we een grote straaljager zien maar we konden er helaas niet in. We konden wel met een VR-bril kijken hoe het is om hem te besturen.

Bij de kapper afdeling konden we alleen kijken want de leerlingen die daar op school zitten deden een wedstrijdje tegen elkaar. 
Jasmijn en Isabel deden een wedstrijdje tegen Ricco en Senne Roan.Ze moesten een meterkast maken en dan moest de een zeggen wat die moest doen en de ander moest hem maken en weetje wie er heeft gewonnen? JASMIJN EN ISABEL!

Daarna kwamen Femke Meines, Vincent Visser en Marije Zuurveld tegen. De meeste uit onze klas waren op de foto met Femke en Vincent, maar Marije Zuurveld wou niet. Na een uur moesten we weer terug naar school.Gelukkig geen ongelukken  !!!Nieuwsbrief niet ontvangen?

Niet iedereen die zich aangemeld heeft ontvangt de Nieuwsbrief. We hebben hier wat technische problemen mee dit jaar. We hebben inmiddels wat instellingen veranderd en hopelijk komt hij nu wel bij iedereen aan. 

Mocht de Nieuwsbrief niet in uw inbox verschijnen, dan verzoeken wij u eerst om in uw SPAM of Junkbox te kijken. Daar komt de Nieuwsbrief soms terecht. Hier kunt u de afzender als "veilig"accepteren.
Ook kunt u de email adressen: ict@maximaschool.nl en info@maximaschool.nl toevoegen aan uw adresboek. 

Komt de brief nog steeds niet aan dan verzoeken we u om een mailtje te sturen naar ict@maximaschool.nl. 

De Nieuwsbrief verschijnt ook altijd op de website.

https://www.maximaschool.nl/nieuwsbrieven.html

Afmelden Nieuwsbrief

Als u zich wilt afmelden voor de Nieuwsbrief kunt u een mail sturen naar ict@maximaschool.nl.
Vermeld daarin om welk(e) emailadres(sen) het gaat en wij zullen uw adres verwijderen uit de mailing.


De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 2 april