10e Nieuwsbrief schooljaar 2019-2020

In deze nieuwsbrief


 - 1:  Formatie Schooljaar 2020-2021
 - 2:  Kwaliteistkaart Volledig open Basisonderwijs
 - 3:  Vakantierooster 2020-2021
 - 4:  Gezocht: 2 nieuwe leden voor de GMR
 - 5:  Sfeerimpressie buitengym
 - 6:  Nieuwsbrief niet ontvangen?
 - 7:  Afmelden Nieuwsbrief


Formatie voor het nieuwe schooljaar

Aan alle ouders/verzorgers,    

Hierbij de verdeling van de groepen en de leerkrachten voor schooljaar 2020-2021. Net als dit schooljaar starten we met 15 groepen. Hieronder vindt u het overzicht.  

Informatie m.b.t. deze verdeling

Een aantal namen van de huidige formatie vindt u niet terug in dit schema.

  • Juf Irene Baars gaat volgend schooljaar naar de Koningin Wilhelminaschool, locatie Transvaalstraat.
  • Juf Jellien maakt de overstap naar het Speciaal Basisonderwijs. Ze gaat werken op SO “De Wingerd” in Damwoude.
  • Meester Folkert gaat volledig werken op de Prins Mauritsschool.

Elk jaar zijn er ook nieuwe gezichten, zo ook komend schooljaar;  
  • Juf Sarah van der Meulen, zij gaat het zwangerschapsverlof van juf Sybrig vervangen.
  • Juf Janneke Durkz (geen onbekende binnen onze school) gaat het zwangerschapsverlof van juf Megan vervullen.

Nieuw is ook de flexibele schil. PCBO Leeuwarden e.o. heeft geld beschikbaar gesteld om een flexibele schil in te richten. Ieder dag van de week is er een leerkracht beschikbaar in deze flexibele schil. Bij ziekte vervangt deze leerkracht de zieke leerkracht. Bij meerdere zieke leerkrachten vallen we terug op de standaardprocedure bij ziekte (bij geen vervanging worden de leerlingen de 1e dag verdeeld en de 2e dag blijven ze thuis).

Is iedereen gezond dan heeft de leerkracht in de flexibele schil een specifieke taak. De taken van de leerkrachten in de flexibele schil zijn o.a. het verzorgen van Rots en Water lessen, kook- en techniek lessen in ons nieuwe IKC lokaal, tijd faciliteren voor de diverse experts in onze school.

Groepsverdeling/leerkrachtverdeling 2020-2021:
Door op de afbeelding te klikken verschijnt het volledige document in pdf formaat.


Kwaliteitskaart volledig open Basisonderwijs

Na een periode van 6 weken thuisonderwijs en 4 weken om de dag naar school, mogen de leerlingen weer volledig naar school! Wat een mooi nieuws! Wij hebben genoten van het feit dat de leerlingen weer in de school aanwezig zijn. De kwaliteitskaart die we in deze periode hebben gemaakt, in samenwerking met de Medezeggenschapsraad, is aangepast op deze nieuwe fase. We kijken ernaar uit de leerlingen weer gezamenlijk te ontmoeten op 8 juni.

Hoe we dat gaan doen kunt u vinden in onderstaande Kwaliteitskaart 'Volledig open Basisonderwijs".

Klik op de afbeelding voor het volledige document

Vakantierooster 2020-2021

Serieuze kandidaten voor een professionele GMR

 

Sfeer impressie buitengym

Nieuwsbrief niet ontvangen?

Niet iedereen die zich aangemeld heeft ontvangt de Nieuwsbrief. We hebben hier wat technische problemen mee dit jaar. We hebben inmiddels wat instellingen veranderd en hopelijk ontvangt iedereen hem nu wel. 

Mocht de Nieuwsbrief niet in uw inbox verschijnen, dan verzoeken wij u eerst om in uw SPAM of Junkbox te kijken. Daar komt de Nieuwsbrief soms terecht. Hier kunt u de afzender als "veilig" accepteren.
Ook kunt u de email adressen: ict@maximaschool.nl en info@maximaschool.nl toevoegen aan uw adresboek. 

Komt de brief nog steeds niet aan dan verzoeken we u om een mailtje te sturen naar ict@maximaschool.nl. 

De Nieuwsbrief verschijnt ook altijd op de website.

https://www.maximaschool.nl/nieuwsbrieven.html

Afmelden Nieuwsbrief

Als u zich wilt afmelden voor de Nieuwsbrief kunt u een mail sturen naar ict@maximaschool.nl.
Vermeld daarin om welk(e) emailadres(sen) het gaat en wij zullen uw adres verwijderen uit de mailing.


De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag  25 juni