1e Nieuwsbrief schooljaar 2020-2021

In deze nieuwsbrief


 - 1:  Schoolontwikkelingen 2020-2021
 - 2: Aanmelden 3-jarigen
 - 3:  Schoolreisje en kamp
 - 4:  Biebbrief nr. 2
 - 5:  Nieuwsbrief OR
 - 6:  Binnenklimaat
 - 7: Verzoek aan ouders van de kleuters
 - 8: Perenbomen
 - 9: Cursus Algemen Muzikale Vorming
 - 10: Babynieuws
 - 11: De jaarkalender
 - 12: Gezocht: Kandidaten voor de GMR
 Schoolontwikkelingen 2020-2021

 
Methode Engels voor de hele school; Groove.me, Engels leren door muziek
Vanaf dit schooljaar wordt in alle groepen Engels gegeven. We gebruiken daarvoor de methode Groove me. Groove.me is een complete lesmethode Engels waarbij muziek het startpunt is van de lessen. Muziek motiveert en enthousiasmeert kinderen! Met Groove.me leer je Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. De kinderen zijn erg enthousiast en wij ook.
 
Taal en spelling

Dit schooljaar starten we met een nieuwe taal- en spellingsmethode. Onze nieuwe methode heet: Staal. Staal gaat uit van betekenisvol leren. Uitgaande van bronnen, teksten, foto’s uit de leefomgeving van kinderen. Zo sluit de methode aan op hun dagelijks leven. Goed voordoen, veel herhalen en dagelijks oefenen van spelling en grammatica garandeert een optimaal resultaat.

Kindgesprekken.
In groep 8 worden ieder jaar door de leerkrachten gesprekken gevoerd met kinderen en ouders. Deze gesprekken hebben betrekking op de stap naar het voortgezet onderwijs.

Dit schooljaar zullen de startgesprekken door de hele school in de driehoek kind-ouders-school worden vormgegeven. Het praten met kinderen, in plaats van over kinderen voeren we schoolbreed in. Dat betekent dat het startgesprek, waar u binnenkort een uitnodiging voor krijgt, een gesprek is met kind, ouder(s) en leerkracht. Kinderen staan bij dat gesprek centraal en zullen aangemoedigd worden zelf te vertellen wat ze nodig hebben, hoe ze het best leren, waar ze zich prettig bij voelen. Daarbij houden we rekening met de leeftijd van de kinderen. Naast dit startgesprek zullen er meerdere gesprekken plaatsvinden tussen kind en leerkracht; de zogenaamde kindgesprekken.

Rots en Water

Eén van de pijlers van onze school is Rots en Water. Vanaf huidig schooljaar volgt iedere groep ieder jaar een lessenreeks Rots en Water, aangeboden door de groepsleerkracht of door een van de Rots en Water specialisten van de Máximaschool; Jennie Binnema, Jeroen Fuijkschot of Sjorick Bootsma. Het Rots en Water programma is een psycho-fysieke training. Het doel van de lessenreeks is via verschillende spelvormen de communicatieve- en sociale vaardigheden te vergroten, waardoor kinderen leren beter om te gaan met sociale interactie. Het programma draagt bij aan het voorkomen van pesten, conflicten, uitsluiting, meelopen en vergelijkbare situaties. 

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de lessenreeks:

-       stevig staan, centreren, gronden en ademhaling
-       het leren lezen van lichaamstaal
-       het herkennen en aangeven van eigen grenzen en die van anderen
-       kiezen voor jezelf en soms afsluiten van anderen/groepsdruk (de rotskwaliteit)
-       je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (de waterkwaliteit)
-       zelfvertrouwen
-       zelfreflectie (terugkijken op eigen gedrag en effect daarvan op anderen)
-       zelfbeheersing

Groepslessen
De Rots en Water lessenreeks voor groepen bestaat uit 6 trainingen van 45 minuten. De trainingen vinden voornamelijk op woensdag en donderdag plaats.

Specifiek Nog in ontwikkeling is het aanbod voor kinderen die een specifieke hulpvraag hebben en in een kleinere groep de Rots en Water lessenreeks willen volgen. Hierover volgt later informatie. 

Aanmelden 3-jarigen

Dit jaar zijn we weer gestart met drie kleutergroepen. Als de  kleutergroepen de grootte van ongeveer 25 kleuter bereikt vinden wij de groep vol. Vorig schooljaar waren rond de voorjaarvakantie de drie kleutergroepen vol en zijn we gestart met de vierde kleutergroep, groep 1d. In die kleutergroep kwamen alle kinderen die vier jaar werden. Door de vele aanmeldingen van kleuters is het wellicht nodig eerder met een vierde kleutergroep te starten. Om duidelijk zicht te krijgen op de kleuters die dit jaar instromen, vragen we de ouders van kinderen die in schooljaar 2020-2021 vier jaar worden hun kind alvast aan te melden. Als wij alle leerlingen in beeld hebben kunnen wij beter plannen wanneer we de vierde kleutergroep gaan opstarten.

Schoolreisje en Kamp


Woensdag 9 september vertrekken de groepen 8 op schoolkamp. De rest van de school gaat vrijdag 11 september op schoolreisje. We hopen op mooi weer en een gezellige dag. Voor de veiligheid van iedereen een paar regels

  • De kinderen gaan ’s morgens eerst naar de eigen groep.
  • Leerkrachten en kinderen lopen samen naar de bus.
  • De kinderen van groep 8 brengen zelf hun bagage naar de bus.
  • De ouders vragen wij op het veld te gaan staan met inachtneming van 1,5 m en hun kind vanaf daar uit te zwaaien.
  • Bij het ophalen vragen wij de ouders weer op het veld te gaan staan en de 1,5 m uiteraard ook weer in acht te nemen.
  • De kinderen hoeven in de bus of auto geen mondkapje op, maar alle ouders, leerkrachten en de chauffeur wel.
  • De ouders en de leerkracht houden in de bussen en auto’s ook de 1,5 m in acht.
Wij rekenen op uw medewerking.

De bestemming, de kosten en de betaling:

Groepen 1/2 en 3:                    Sanjesfertier Veenwouden                                € 25,00
Groepen 4 en 5:                       Drouwenerzand, Drouwen                                € 27,50
Groepen 6 en 7:                       Ponypark Slagharen                                         € 30,00

Wilt u het geld voor het schoolreisje overmaken vóór vrijdag 4 september 2020?
  • Rekeningnummer: NL91RABO0115860649
  • Onder vermelding van: naam van uw kind(eren) + de klas van uw kind(eren)

Hier vindt u de brief over schoolreisje in pdf bestand

Biebbrief nr. 2D
ruk op de afbeelding voor een grotere weergave.

Nieuwsbrief OR
KLIK op de afbeelding voor de volledige NIeuwsbrief

Binnenklimaat

Het binnenklimaat van de Máximaschool laat te wensen over. Bij warm weer wordt het ontzettend warm in school, vooral aan de zuidkant. De gemeente heeft budget vrij gemaakt en het binnenklimaat wordt aangepakt! Eindelijk! Hier zijn we erg blij mee.   Over de ventilatie. PCBO screent al haar scholen. Er wordt gekeken of de ventilatie aan de norm voldoet. Het ventilatiesysteem van de Máximaschool is vrij nieuw en voldoet waarschijnlijk wel aan de norm. Toch zijn we blij dat PCBO alle scholen controleert. Voor 1 oktober wordt deze screening uitgevoerd.

Verzoek aan de ouders van de kleuters


Zouden jullie bij het wegbrengen of bij het ophalen van de kinderen niet op het fietspad, maar in het gras willen gaan staan? Dit om gevaarlijke situaties op het fietspad te voorkomen.Perenbomen

Ook wij hebben gratis perenbomen weten te bemachtigen. In het kader van integraal kindcentrum hebben de peuters en de kleuters gezamenlijk de twee boompjes gepland. Er komen al kleine blaadjes aan. We hopen volgend jaar op lekkere peren.CURSUS ALGEMENE MUZIKALE VORMING voor groep 3 en 4

AMV is een ideale manier om kinderen kennis te laten maken met muziek. Tijdens
de lessen worden de grondbeginselen van het muziek maken spelenderwijs aan-
geleerd. Tijdens deze lessen worden er liedjes gezongen, liedjes gespeeld op het
klokkenspel, kennisgemaakt met verschillende instrumenten en geluisterd naar muziek.

Wanneer: vrijdagmiddag van 14.15 – 15.00 uur (direct aansluitend aan school)
Waar: Maximaschool
Voor wie:
kinderen uit de groepen 3 en 4
Aantal lessen:
15 lessen van 45 minuten
(min 7, max 12 kinderen)
Start:
vrijdag 25 september
Kosten:
100 euro (15 lessen,  bruikleen klokkenspel en lesmateriaal)
Docente: Wietske Zoethout
AMV en dwarsfluitdocente

Inschrijven voor 15 september

via:
reneevdveen@muziekopleidingenfriesland.nl

Babynieuws

Dit mooie kindje is Emma, de dochter van juf Megan en haar vriend Kevin. We wensen juf Megan, Kevin en de kleine Emma alle geluk voor nu en in de toekomst.

De jaarkalender

De jaarkalender 2020-2021 vindt u hier en op de website.
 

GEZOCHT Serieuze kandidaten voor een professionele GMR

lik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Nieuwsbrief niet ontvangen?

Niet iedereen die zich aangemeld heeft ontvangt de Nieuwsbrief. We hebben hier wat technische problemen mee dit jaar. We hebben inmiddels wat instellingen veranderd en hopelijk ontvangt iedereen hem nu wel. 

Mocht de Nieuwsbrief niet in uw inbox verschijnen, dan verzoeken wij u eerst om in uw SPAM of Junkbox te kijken. Daar komt de Nieuwsbrief soms terecht. Hier kunt u de afzender als "veilig" accepteren.
Ook kunt u de email adressen: ict@maximaschool.nl en info@maximaschool.nl toevoegen aan uw adresboek. 

Komt de brief nog steeds niet aan dan verzoeken we u om een mailtje te sturen naar ict@maximaschool.nl. 

De Nieuwsbrief verschijnt ook altijd op de website.

https://www.maximaschool.nl/nieuwsbrieven.html

Afmelden Nieuwsbrief

Als u zich wilt afmelden voor de Nieuwsbrief kunt u een mail sturen naar ict@maximaschool.nl.
Vermeld daarin om welk(e) emailadres(sen) het gaat en wij zullen uw adres verwijderen uit de mailing.


De volgende nieuwsbrief verschijnt in het nieuwe schooljaar!