2e Nieuwsbrief schooljaar 2020-2021

In deze nieuwsbrief


 - 1:  IKC Máxima
 - 2:  Sinterklaasfeest en Kerstviering
 - 3:  Luizen
 - 4:  Reilen en zeilen op school, een impressie
 - 5:  Schoolbieb
 - 6:  E-mailadressen
 - 7:  Zondagskind
 - 8:  Studiedag
 - 9:  Nieuws uit de speelleergroep en de BSO
 - 10: Sint Maarten
 
 Integraal Kindcentrum Máxima

 
Na maanden voorbereiding kunnen we nu met trots melden dat ons Integraal Kindcentrum (IKC) eind november geopend zal worden. Een IKC  is een voorziening waarbij opvang en onderwijs met elkaar samenwerken, waar kinderen gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Op 26 november zullen wij het IKC op een feestelijke manier met de leerlingen en medewerkers openen. Door de huidige maatregelen is het helaas, voor u als ouder, niet mogelijk om deze opening fysiek mee te vieren. We zullen u later een IKC-nieuwsbrief sturen met daarin alle zaken die spelen rond de opening van ons IKC.

Sinterklaasfeest en Kerstviering in 2020

Natuurlijk vieren we dit jaar in december het Sinterklaas- en Kerstfeest. Door Corona zullen de vieringen dit schooljaar aangepast worden.
De werkgroepen Sint & Kerst zijn aan brainstormen hoe we deze twee feesten gaan inrichten. We kijken hierbij vooral naar wat wel kan. De Ouderraad ondersteunt de werkgroepen hierbij. 


  

Luizen

Door de coronamaatregelen zijn onze luizenpluizers niet actief. Helaas trekken de luizen zich niks aan van Corona en zijn wel actief.
Daarom het verzoek om thuis uw kinderen te controleren op luizen of neten. Wanneer u luizen/ neten aantreft zou u dit dan willen communiceren met de groepsleerkracht(en)?

Reilen en zeilen op school een impressie


Ouders mogen de school niet in. Maar wat gebeurt er veel in de school.Daarom een kleine impressie van hoogtepunten van de laatste tijd.
Vaak staan die berichtjes op twitter.

September 2020:
op 21 september waren op school, voor de groepen 5, 6 en 7, de voorrondes  van het Knotshockeytoernooi.

Zondag 11 oktober hebben we met Knotshokey twee bekers gewonnen .

Dinsdag 22 september ging groep 6c op slootsafari. Vies worden mocht!


Groep 1/2a ging fruit plukken in de fruittuin naast school.


Oktober 2020:
Begin oktober viel er door ziekte een leerkracht uit. Reguliere vervanging was niet mogelijk. Daarom hebben we een leerkracht Chinees ingehuurd voor twee dagen. Het waren twee hele mooie dagen voor groep 7b.

Vast onderdeel van de Kinderboekenweek op de Máximaschool is de voorleesestafette. Elke 5 minuten komt er in de groep een andere leerkracht voorlezen. De leerlingen wachten vol spanning wie er komt en de leerkrachten hollen door de school om steeds op tijd te zijn. De voorleesestafette is elk jaar weer een succes!


De speelleergroep en de kleutergroepen hadden het thema kastelen. Het thema hebben ze afgeloten met een prinsen- en prinsessenfeest. 


Dansles kleuters
De afgelopen twee dinsdagen, tijdens gym,  hebben de kinderen van de groepen 1 en 2 dansles gekregen van juf Nanette van Dance-up.Wat waren de kinderen enthousiast en wat hebben ze het allemaal goed gedaan. Schoolbieb


W
oensdag 30 september is onze schoolbieb feestelijk geopend door stadhouden Willem Lodewijk, zijn vrouw prinses Anna van Oranje en kinderen van de Máximaschool. De kinderen werden voor de opening eerst geridderd door Willem Lodewijk.

Onder luid applaus betraden de kinderen enthousiast de nieuwe bibliotheek en begonnen ze meteen rond te neuzen tussen de boeken. Vol opwinding pakten de kinderen boeken uit de stellingen en begonnen te lezen. Er werd ook taart gegeten en veel gelachen. Alle kinderen zijn super blij met zo'n geweldig eigen bieb vol  eigentijdse boeken. Er wordt vol enthousiasme gelezen. Daar doen we het Voor!

De kinderen kunnen elke woensdag en vrijdag boeken ruilen. Dan zijn er ouders aanwezig (met mondkapje) die meehelpen in de bieb. Fijn dat er zoveel ouders ondersteunend op school bezig zijn.

Zondagskind

Berne om foar altyd fan te hâlden

Op 6 september is Melle,de zoon van juf Sybrig Stielstra, geboren.We wensen hen alle geluk van de wereld voor nu en later.

Studiedag


Dinsdag 3 november heeft het team een studiedag en zijn de kinderen vrij.
De studiedag is coronaproof ingericht en kan dus doorgaan en de schoolontwikkeling dus ook!Nieuws uit de speelleergroep en de BSOZomaar twee kabouters op de speelleergroep… Het nieuwe thema “Reuzen en Kabouters” spreekt de kinderen dan ook erg aan. In dit thema staan de begrippen ‘groot’ en ‘klein’ centraal. Er is een kabouterhuis gemaakt, waar ook spullen van de reus in te vinden zijn. We bezoeken het bos, lezen het verhaal van kabouter Bim en volgen de voetstappen van de reus.. wie zijn voet past daarin?  


Herfst! het wordt kouder, de bladeren vallen van de bomen en het wordt alweer vroeger donker. Op de BSO gaan we dan ook lekker griezelen met elkaar! Met een mummie smokkelspel, spinnensoep en een heuse pompoenontploffing!
 

Sint Maarten


“11 November is de dag…”
Ook dit jaar maken we met de kinderen van de onderbouw een lampion.  Het is natuurlijk aan u of u met uw kind(eren) langs de deuren gaat. In de wijkkrant staat daarover een artikel.

Afmelden Nieuwsbrief

Als u zich wilt afmelden voor de Nieuwsbrief kunt u een mail sturen naar k.benmoussa@pcboleeuwarden.nl.
Vermeld daarin om welk(e) emailadres(sen) het gaat en wij zullen uw adres verwijderen uit de mailing.


De volgende nieuwsbrief verschijnt eind november.