IKC Máxima Nieuwsbrief nr. 1 2020-2021

KERST EN NIEUWJAARSGROET

Beste ouders/ verzorgers en kinderen van IKC Máxima,  

We sluiten deze maand een heel bijzonder jaar af. Hoewel de feestdagen anders en beperkter gevierd worden, hopen we dat jullie kunnen genieten van de kerstvakantie, het kerstfeest en de jaarwisseling.

Wij wensen jullie goede feestdagen en alvast een goed, gezond en gelukkig nieuwjaar toe!
Heb lief en houd moed!

We starten in het nieuwe jaar met digitaal onderwijs via Teams. Ook heel bijzonder.

Team van IKC Máxima

WIST U DAT?


 • IKC Máxima op dit moment 370 leerlingen heeft
 • De  peuters van de speelleergroep elke maandag en vrijdag peutergym hebben
 • De peuters in de herfst in het bos op zoek zijn geweest naar kabouters
 • De kleuters ieder seizoen een wandeling maken door het bos achter ons IKC
 • Er dansclinics na schooltijd zijn aangeboden, er hebben zich daar 34 kleuters voor opgegeven
 • De groepen 1 t/m 4 met hun lampion een optocht door school hebben gelopen, liedjes hebben gezongen en iets lekkers kregen van juf Ank
 • Groep 3 de letters leert schrijven, maar de letters ook op andere manieren maakt zoals met klei
 • Groep 4 oefent met de tafelsommen
 • Ons IKC via een subsidie voor techniek Lego for Education heeft aangeschaft voor de groepen 1 t/m 4
 • Er veel activiteiten vanuit Kunstkade wel door zijn gegaan. Door de kleutergroepen is er een theatervoorstelling van Tryater bekeken, in middenbouw zijn er gastlessen poëzie gegeven en de bovenbouw heeft een bezoek heeft gebracht aan het museum en is er een workshop gevolgd over acteren
 • Er al gekookt is in ons IKC-lokaal, er zijn pizza’s, appelflappen en pepernoten gebakken
 • De groepen 5 en 6 ook dit jaar weer zijn wezen schoolschaatsen
 • Groep 5a mee heeft gedaan met een Lego wedstrijd georganiseerd door Stenen Tijdperk en  ze hebben de publieksprijs gewonnen
 • Groep 7 mee heeft gedaan aan de finale van Mediamasters en ze nu meer weten over online journalistiek, privacy, online pesten, games, beeldtaal, WhatsApp en Social media en nog veel meer onderwerpen
 • Er is door de bovenbouw mee gedaan aan de Nationale voorleeswedstrijd
 • In de bovenbouw eigen stripboeken zijn gemaakt, als onderdeel van taal
 • De groepen 3 t/m 8 veel gebruik maken van de schoolbieb en wij erg blij zijn met de hulp van onze bieb-ouders
 • 1 maart groep 1d start
 • Juf Johanneke geslaagd is voor haar opleiding Jonge Kindspecialist
 • IKC Máxima nu ook te volgen is op Instagram
 • De kinderen op de BSO in de kerstvakantie een workshop stop motion krijgen aangeboden
 • En nog veel meer….