IKC Máxima, alles voor een stralend kind

Kalender

Vrijdag 19 februari: studiedag, alle kinderen vrij
22 februari 2021 t/m 26 februari 2021: voorjaarsvakantie
Maandag 1 maart 2021: studiedag PCBO themadag, alle kinderen vrij
Tijdens schoolvrijedagen zijn de speelleergroep, VSO en BSO geopend. Tijdens schoolvakanties is de speelleergroep gesloten en de BSO geopend.

Nieuwe leerlingen

Salih en Fem zijn beide, in januari, 4 jaar geworden en starten na de lock-down bij ons in groep 1. Welkom Salih en Fem! Wij wensen jullie heel veel speel- en leerplezier op ons IKC.

Babynieuws


Juf Pauline is bevallen. Op 20 december 2020 is Leon Jari geboren. Wij wensen juf Pauline, Jeltse en Leon heel veel geluk toe.

De Nationale Voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen zijn van 20 januari t/m 30 januari 2021. Dit jaar is het prentenboek van het jaar ‘Coco kan het’, geschreven door Loes Riphagen. De speelleergroep en de kleutergroepen werken samen aan dit thema. Met de Nationale Voorleesdagen willen we aandacht geven aan het belang van voorlezen. Wist u dat voorlezen een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van ieder kind? Kinderen breiden zo hun woordenschat uit, versterken hun inlevingsvermogen en samen (voor)lezen is ook nog eens heel leuk!

Trefwoord

Vanuit de methode Trefwoord stond deze periode het thema ‘Horen’ centraal. Aandachtig luisteren is niet altijd makkelijk, het vraagt om concentratie. Hoor je wat een ander je duidelijk wil maken? Wat hij te zeggen heeft? Wat hij niet prettig vindt? Zo leer je elkaar goed kennen. Soms hoor je ook iets wat niet voor jouw oren bestemd is. Wat doe je er dan mee? In de Bijbelverhalen die horen bij dit thema wordt er ook niet altijd goed naar elkaar geluisterd. Ook horen we belangrijke woorden die indruk maken op mensen. Het is een oproep om anders te kiezen, anders met mensen om te gaan. Bijbelverhalen: De doop van Jezus (Lucas 3, 1-22); Jezus in de tempel (Lucas 2, 41); De splinter en de balk (Matteüs 7, 1); Luisteren naar valse profeten (Lucas 11, 44); Huis op de rots (Lucas 6); Parel en schat in de akker (Matteüs 13, 45)

Sponsorkinderen

Door de Corona maatregelen hebben we al een aantal weken geen geld kunnen inzamelen voor onze vier Compassion kinderen. Het gaat om: Shelmalie Synciri uit Haiti, Raiza Manmani uit Bolivia, Brinliand Letasi uit Uganda en Yakobo Kanyundo uit Tanzania. Normaal gesproken kunnen de leerlingen elke week een bijdrage in het Goed Doelen potje in hun eigen groep doen. We hebben een klein beetje reserve op de rekening staan maar deze maand is de bodem van onze “pot” in zicht. Daarom een noodoproep voor deze kinderen! Willen jullie een bijdrage storten op rekening: NL85RABO 0110 0104 93 t.n.v. zending IKC Máxima te Leeuwarden? Dan kunnen we de ondersteuning van deze vier kinderen voortzetten. Alvast heel erg bedankt, zeker ook namens Shelmalie, Raiza, Briliand en Yakobo! 

Schoolnieuws

Noodopvang
Voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in een cruciaal beroep, is er zoals u weet, de mogelijkheid om gebruik te maken van de noodopvang. Bij de noodopvang zien we dat er steeds meer kinderen worden aangemeld. Wij bereiken de maximale capaciteit van onze opvang. Daarom het klemmende verzoek alleen in uiterste nood van de noodopvang gebruik te maken. Er wordt geen onderwijs geboden tijdens de noodopvang, leerlingen nemen deel aan de digitale instructies van hun eigen leerkracht. De noodopvang wordt verzorgd door leerkrachten, onderwijsassistenten, gymdocent en onze conciërge. 
Wij vragen aan ouders die gebruik willen maken van de noodopvang, dat uiterlijk om 16.00 uur de dag voorafgaand aan de dag waarop opvang nodig is, dat door te geven en wanneer ouders 's maandags gebruik maken van de noodopvang dat uiterlijk vrijdag voor 16.00 uur door te geven.

Binnenklimaat
CO2 indicator: in de kerstvakantie zijn in alle lokalen CO2-indicators geplaatst. Met de CO2-indicator is de kwaliteit van de binnenlucht nauwkeurig te monitoren en te verbeteren. De grenswaarde van de CO2 indicator is afgestemd op de hygiënische toelaatbare waarde volgens de richtlijnen van de GGD.

De gemeente Leeuwarden heeft een ruim budget uitgetrokken om het binnenklimaat van ons gebouw te verbeteren. De firma Sweco maakt hiervoor een plan. Het plan moet voor de zomer uitgevoerd zijn.  

Voortgezet onderwijs
Uit betrouwbare bron: de datum voor inschrijving klas 1 van het Voortgezet Onderwijs is verplaatst van 1 maart naar 25 maart.

Jubileum
Tina van Gunst, onze zeer gewaardeerde collega is morgen, 22 januari 2021, 25 jaar werkzaam in het onderwijs. We feliciteren haar met deze mijlpaal en hopen dat er nog vele leerlingen onderwijs mogen genieten van deze kanjer van een juf.Thuisonderwijs

Mare uit groep 1 zoekt voorwerpen die beginnen met de letter ‘b’

Tobias groep 2 maakt een (video)opdracht voorbereidend schrijven, zijn eigen vogel Coco uit het boek ‘Coco kan het’   


Het thuis onderwijs
Door Corona zitten we weer in een lockdown. Je moet dan weer thuis werken. Dat is soms niet even leuk. Want mijn moeder is een strenge juf. Met zijn allen inde klas is veel  gezelliger. Nu zie je je klasgenoten en juf en meester alleen via Teams. Vandaag deden we een spel met de hele klas, het heet: ren je rot. Dit was wel heel leuk.
Groetjes van Lyanne uit groep 6a/7c  

Thuiswerken tijdens Corona
Toen we hoorden dat we thuis moesten werken wist ik dat dat niet leuk zou zijn. Want thuis raak je veel afgeleid en op school niet. Ik heb soms nog wel eens moeite om me te concentreren. Dat is irritant want dan doe je veel langer over je werk dan op school. Gelukkig hebben we nu een Teams groep. Dat is fijn voor als je een vraag hebt en voor uitleg. We hebben elke dag om 10:00 uur uitleg. Dan kan je alvast bezig met je week waardoor geen uitleg gepland staat of je slaapt uit. Op de planning kun je veel vinden waarover je uitleg hebt, info over een opdracht en veel linkjes naar uitleg filmpjes. Je hebt ook andere bestanden bijvoorbeeld voor een bronnenboek voor taal of een  filmpje van een verhaal voor geschiedenis. Ik merk ook dat je ziet hoe belangrijk naar school gaan is want dan zie je je vrienden en vriendinnen. Zo kom je makkelijker de dag door. En blijf je in het goede ritme.
Britt – groep 6a/7c

Nieuws uit de speelleergroep en de BSO

Speelleergroep
En toen was er de lock-down... We waren het jaar toch graag anders met elkaar gestart. Maar, we gaan door. De groep ruikt naar groene zeep, alle hoeken en al het speelgoed heeft een grondige schoonmaakbeurt gehad. Veel kinderen hebben we nu zo'n 5 weken niet gezien. Maar ook voor hun gaan we door. Met behulp van ons YouTube kanaal kunnen ze toch met ons meedoen. Verschillende liedjes en ook verhalen zijn hierop te vinden. Daarnaast versturen we iedere week een thuiswerkopdracht passend bij het thema, want ja.. ook het thema gaat gewoon door. In de noodopvang zien we zo'n 4 tot 5 kinderen per dag. Voor hun verloopt de ochtend grotendeels zoals ze gewend zijn. We starten in de kring, gaan aan de slag met de activiteiten binnen het thema en spelen fijn met elkaar. Ondanks het kleine groepje kinderen vliegt de ochtend voorbij. Met de ouders houden we contact via het ouderportaal en af en toe wordt er op het raam geklopt en staat er een lachend gezichtje met zijn of haar ouder te zwaaien. We hopen iedereen snel weer te zien. We gaan door!
 

BSO
De BSO tijdens de lock-down Het zijn gekke tijden. Het aantal kinderen dat naar de BSO komt is gelukkig heel laag. Wij zijn blij dat ouders hierin een andere oplossingen weten te vinden. Wij kijken natuurlijk wel uit naar het moment dat alle groepen weer druk bezocht worden en dat wij met alle kinderen weer onze activiteiten kunnen doen die we graag willen. Wij proberen er het beste van te maken deze periode. Wij zijn op de groepen druk bezig alles weer te ordenen en te zorgen voor een goede start als wij alle kinderen weer op de BSO mogen ontvangen.  

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 18 februari 2021