IKC Máxima, alles voor een stralend kind

Kalender

  • Vrijdag 19 februari 2021: studiedag, alle kinderen vrij
  • Maandag 22 februari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021: voorjaarsvakantie
  • Maandag 1 maart 2021: studiedag PCBO themadag, alle kinderen vrij 
Tijdens schoolvrijedagen zijn de speelleergroep, VSO en BSO geopend. Tijdens schoolvakanties is de speelleergroep gesloten en de BSO geopend.

Directienieuws

Beste ouders,  

Op 8 februari mochten de kinderen, na wekenlang digitaal onderwijs, eindelijk weer naar school. Toch ging het bijna nog mis vanwege het slechte weer: code oranje... Gelukkig kwamen bijna alle leerkrachten, al glibberend, veilig op school om de kinderen te verwelkomen. Wat was iedereen blij elkaar weer fysiek te zien en te spreken! Er werd veel gepraat, gewerkt, gespeeld en buiten gegymd in de sneeuw. Later in de week was er zelfs ijspret op de ijsbaan in Hempens/Tearns. Wát een start, die eerste week.  
Ook deze week is anders dan anders begonnen, met code rood op maandag. Wie had dat nu kunnen bedenken? Opnieuw moesten de kinderen een dag thuisblijven.  

Het team van IKC Máxima blijft ook in deze rare tijden continu werken aan kwaliteitsverbetering. Daarom gaan de geplande studiedagen door. En dat betekent dat de kinderen wederom twee dagen niet op school kunnen zijn.  
Aanstaande vrijdag, 19 februari, hebben alle medewerkers van IKC Máxima een studiedag.  
Alle kinderen zijn die dag vrij en kunnen daarna genieten van een week voorjaarsvakantie. De eerste maandag na de voorjaarsvakantie, 1 maart, is de jaarlijkse PCBO studiedag en zijn de kinderen ook vrij. De planning is destijds zo gemaakt, om ouders die met hun kinderen op wintersport zouden gaan tegemoet te komen.  
We rekenen op uw begrip, wensen u een fijne vakantie en hopen daarna de draad weer als vanouds op te kunnen pakken.  

Vriendelijke groet,  

Ank Verhoeff

Welkom

Hiep hiep hoera! Op de speelleergroep hebben we 4 nieuwe kinderen mogen verwelkomen. Aaron, Mateo, Hero en Leon wat fijn dat jullie er zijn! Ruben is 4 jaar geworden en Lasse wordt volgende week 4 jaar. Zij starten beide in groep 1d. Van harte gefeliciteerd en welkom op IKC Máxima!

Trefwoord

Vanuit de methode Trefwoord staat deze weken het thema ‘Voelen’ centraal. Het gaat in de groepen over invoelen en aanvoelen, aanraken of mijden. Wanneer volg je je gevoel of volg je je verstand? Wat zijn jouw grenzen en kun je die van een ander aanvoelen, in nabijheid of afstand.
Bijbelverhalen: Jezus wordt geraakt door mensen (Matteüs 9); Kinderen bij Jezus (Matteüs 19, 13-15); Tien melaatse mannen (Lucas 17, 11-19); Iemand genezen op sabbat (Matteüs 12, 9); De blindgeborene (Johannes 9); Een vrouw uit het buitenland (Matteüs 15, 21-28)  

Nieuwe taal- en spellingmethode


Dit schooljaar (2020-2021) zijn we op school gestart met de methode Staal, een methode voor taal en spelling.  
Waarom de methode Staal?
Door duurzaam en betekenisvol te leren, vergroot je je ervarings- en taalbasis. Nieuwsgierigheid en verrassing zijn belangrijke elementen van het leerproces, deze worden vaak opgewekt door verhalen en gebeurtenissen. Doordat de leerlingen bij Staal taal een betekenisvol eindproduct maken zijn ze bezig met duurzaam en betekenisvol leren.  
In Staal spelling is de spellingaanpak van José Schraven verwerkt. Hierin staat de instructie door de leerkracht centraal. Het vaste ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees zorgen voor optimale spellingresultaten. In Staal taal werken we met thema’s van vier weken. In de eerste twee weken vergaren de kinderen nieuwe kennis die zij in week 3 toepassen in een betekenisvol eindproduct. Het eindproduct is bijvoorbeeld een presentatie of publicatie. In de vierde week maken de kinderen een toets. Op grond hiervan krijgt elk kind gerichte extra instructie, herhaling of verrijking aangeboden.
In Staal spelling werken we ook met blokken van vier weken. In de eerste drie weken krijgen kinderen nieuwe spellingcategorieën met de bijbehorende regel en een gebaar. Daarnaast biedt Staal elk blok één nieuw grammaticadoel aan (een woordsoort of een leesteken). Alle spellingcategorieën worden elke dag herhaald en geoefend in een oefendictee.  

Staal in combinatiegroepen
Staal taal is zo opgebouwd dat de doelen in latere jaren terug komen. Beide groepen zijn met hetzelfde thema bezig. Staal spelling is opbouwend ten aanzien van doelen. Alle categorieën die eerder zijn aangeboden worden elke les herhaald. Dit geld ook voor de opeenvolgende leerjaren. In groep 6 worden alle doelen nogmaals herhaald die aangeboden zijn in groep 4 en 5.  

Staal spelling gefaseerd invoeren
Staal spelling start dit schooljaar in de groepen 3 (na de kerstvakantie), 4 en 5. Vanaf schooljaar 2021-2022 start groep 6 met Staal spelling, groep 7 start in het schooljaar 2022-2023 en groep 8 start 2023-2024. Leerlingen moeten kennis maken met de structuur en opbouw van Staal spelling. Staal spelling bestaat uit 34 categorieën. Indien er in groep 6 gestart zou worden met de methode Staal spelling dan moeten er 19 categorieën (met gebaar en regel) beheerst worden. Door de methode gefaseerd in te voeren zorgen we voor een optimaal resultaat en voor een goede opbouw van spellingonderwijs.

Nationale Voorleeswedstrijd

De groepen 8 en groep 7c (uit groep 6a/7c) hebben meegedaan aan de Nationale Voorleeswedstrijd. In november 2020 zijn er eerst voorrondes gehouden in de klas, daar werd per klas een winnaar uit gekozen. De winnaars waren Britt Groenewold (gr.7c), Merle Jaarsma (gr.8b) en Ilias Mol (gr.8a).

Op 18 november hebben deze groepswinnaars gestreden om de titel Schoolkampioen. Het was een spannende strijd, waar Britt Groenewold als winnares uitgerold is!  
Normaal gesproken zou Britt dan de volgende ronde in dBieb hebben, maar door Corona kon dit niet doorgaan. Nu heeft ze een filmpje moeten opnemen, waarin ze haar voorleeskwaliteiten heeft laten zien. Deze week gaat de jury zich beraden over de 31 deelnemers uit de regio. Ze kiezen dan een nummer 1,2 en 3, waarvan de nummer 1 doorgaat naar de provinciale ronde op 13 april. In week 11 wordt de grote winnaar bekend gemaakt, dus wij wachten in spanning af!  

Groetjes juf Louise en groep 6a/7c


Sneeuw- en ijspret

 
Groep 8a heeft gymles op de ijsbaan in Hempens

Letterfeest in groep 3


Vandaag hadden we een leuke verrassing voor de kinderen. We hebben nu alle letters geleerd, dus een echt letterfeest! In de ochtend hebben we eerst een mooie feesthoed gemaakt, de alfapet. Daarna hebben we veel activiteiten gedaan met letters. Een woordzoeker maken, eendjes vangen met letters en er een woord van maken, woordenbingo, een woorden sneeuwpop maken. Als afsluiting hebben we nog een letterspeurtocht gedaan, met als antwoord: ‘ik vier het letterfeest’. Aan het eind van de middag kwam juf Ank bij ons in de klas met het letterdiploma. Als traktatie kregen ze een zakje met chocolade eitjes, want de letter ‘ei’ was de laatste letter die we hebben geleerd. Nu we alle letters kennen wordt lezen een ‘eitje’.
 

Medezeggenschapsraad

Meedenken met ons IKC? Kom bij de MR!  

De Medezeggenschapsraad van IKC Máxima is op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding. Met ingang van het schooljaar 2021-2022 ontstaat er een vacature, omdat Chris Kampen de zittingstermijn van 3 jaar erop heeft zitten en zich niet herkiesbaar zal stellen.

Wil jij meewerken aan een goed IKC Máxima, meld je dan aan met een korte motivatie via mr-ikcmaxima@pcboleeuwarden.nl. Bij meerdere aanmeldingen zal er een verkiezing plaatsvinden. Wil je eerst meer informatie over wat de MR inhoudt, wat MR-leden doen of heb je andere vragen? Stel ze gerust aan de huidige MR-leden. Het is ook mogelijk om een MR-vergadering bij te wonen. Dat geldt overigens voor alle ouders!

Maandag 8 maart 2021 is de eerstvolgende vergadering en op 26 april en 14 juni komen we weer bijeen. Wil je een vergadering bijwonen, meld je dan aan via een e-mail aan de MR. Van harte welkom!  
Marlies ten Wolde, Anita van der Bij, Jannet de Graaf, Roelien van Vulpen, Klaas Huisma en Chris Kampen

Nieuws uit de speelleergroep en de BSO

Nieuws van de speelleergroep:
Wat vinden we het fijn dat de speelleergroep weer open is. Naast dat wij de kinderen hebben gemist, hebben de kinderen vooral elkaar ook gemist. Het samen spelen, ontdekken en nieuwe ervaringen opdoen. Belangrijke punten voor de ontwikkeling van kinderen. De lock-down heeft ervoor gezorgd dat sommige kinderen geen afscheid hebben kunnen nemen. Gelukkig zien wij deze kinderen nog door de kleuterhal voorbij komen en vertellen ze ons trots dat ze nu in groep 1 zitten. Om alle kinderen vrolijk te verwelkomen en te laten zien dat we weer hollend naar de speelleergroep kunnen, hebben de peuters in de noodopvang een spandoek gemaakt. De komende weken gebruiken we om allemaal weer even te wennen, en vooral ook de nieuwe kinderen te laten wennen. Na de voorjaarsvakantie starten we met het thema "aan de slag met afval".  Met een heuse afvalstraat en recycling van producten maken we er een leerzaam en uitdagend thema van.

Nieuws van de BSO
Gelukkig kunnen de kinderen na een lange tijd weer naar school. Wat zullen ze dit gemist hebben. Helaas kunnen en mogen nog niet alle kinderen naar de BSO komen. Dit vinden wij natuur heel erg jammer. Moeder natuur had een hele leuke en mooie verassing in de vorm van sneeuw! De kinderen hebben zich op de BSO enorm vermaakt. Van sneeuwballen gooien tot het maken van een Iglo. Nu staat de voorjaarsvakantie al weer voor de deur. Het zou toch fijn zijn als onze BSO groepen na de voorjaarsvakantie weer gevuld zijn zoals we graag willen. In de voorjaarsvakantie hebben we op de BSO weer een prachtig voorjaarsthema met bijbehorende activiteiten zoals: Potgrond plezier! Ei-experiment, foppen met foto's, dierenmemohouders maken en nog veel meer… 


Wij wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie. De volgende nieuwsbrief verschijnt 25 maart 2021.