Contact gegevens

Glinswei 4,
8939 CB Leeuwarden
Telefoon: (058) 2880842
E-mail: info@maximaschool.nl

 

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Interne Zorg

Wij willen ieder kind met optimale zorg omringen. Ieder kind wordt gevold in ons leerling volgsysteem, waarin nauwkeurig de resultaten en vorderingen worden bijgehouden. Een goed systeem van onderzoek, toetsen en begeleiding zorgt voor onderwijs op maat. Het leerlingvolgsysteem is voor iedere ouder voor zijn of haar kind in te zien op school. Aan de hand van dit systeem bekijkt de leerkracht, samen met de Intern Begeleider, de ontwikkeling van het kind.

Schoolbreed worden gegevens uit het volgsysteem gebruikt voor het maken van analyses op schoolniveau van onze resultaten. Deze zogenaamde “trendanalyses” worden besproken met directie en managementteam, het team en worden voorgelegd aan de MR.

De interne begeleider (op de Maximaschool tevens de adjunct-directeur) is verantwoordelijk voor de zorg voor alle leerlingen en leerkrachten.

Interne begeleiders in het basisonderwijs  vervullen een sleutelpositie in de school. Ze hebben te maken met verschillende vragen van leerkrachten, kinderen en ouders. Ze richten zich op collega’s, die ze ondersteunen en coachen. Ze overleggen met directie en denken mee over (toekomstig) beleid. Ze voeren gesprekken met kinderen, ouders, leerkrachten en externe mensen en instanties die bijdragen aan de zorg voor de leerlingen.

Zorg is één van de belangrijkste uitdagingen voor een school. De intern begeleider speelt daarin een hoofdrol. Zij ondersteunt leerkrachten bij het (verbeteren van) signaleren, analyseren en hulp bieden bij en vorm geven aan hun onderwijs. Interne begeleiding omvat vooral twee zaken: de organisatie van de zorg op schoolniveau en de steun aan collega-leerkrachten bij het geven van onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen en het maken van een groep (groepsproces van de klas).

Het zal in de praktijk meestal zo zijn dat een leerkracht een hulpvraag heeft. Deze vraag wordt samen met de interne begeleider nader onderzocht en op basis van de vraag wordt nagegaan wat de mogelijkheden zijn, welke onderwijsbehoeften een rol spelen en vervolgens wordt er een plan van aanpak gemaakt, meestal opgenomen in het groepsplan of eventueel een individueel handelingsplan.  Ouders worden in dit proces betrokken en, waar mogelijk, ook de kinderen.

Leerkrachten stellen groepsplannen op voor de basisvakken binnen de school. In deze plannen wordt een analyse gemaakt van het leerstofaanbod en de onderwijsbehoeften, worden de doelen voor de komende tijd gesteld en wordt de aanpak en werkwijze voor het betreffende vak omschreven. De dagelijkse planning van de leerstof op basis van het groepsplan is terug te vinden in de dag en weekplanning van iedere leerkracht. Voor leerlingen bij wie sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften wordt een Ontwikkelingsperspectief (OPP) en een Planningsdeel OPP (IHP) opgesteld. Zo geven we op de Maximaschool vorm aan “zorg op maat”.

Verwijzing naar het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO) wordt pas overwogen na veel onderzoek en na een verantwoorde periode extra aandacht en zorg aan de hand van gerichte onderwijsplannen. Voor een eventuele toelating tot het SBO of SO zijn speciale commissies (Commissie van Toelating en Commissie van Advies) ingesteld, om de noodzakelijkheid van de overgang vast te stellen.

Interne begeleiders

Op onze school hebben we twee Interne Begeleiders, die bovenstaande beheren, toetsen en bewaken; Jacoba van der Wal-Monkel (tevens adjunct-directeur) en Agnes Zandstra (tevens leerkracht groep 1/2 en groep 3).

Jacoba van der Wal-Monkel
e-mail: ib@maximaschool.nl
Werkdagen: ma, di, wo, vr

Agnes Zandstra
e-mail: a.zandstra@maximaschool.nl
Werkdagen: di t/m vr

 


 

(meer over dit onderwerp)